Telefiasko til minst 250 millioner

Telenors kostnader knyttet til den mislykkede telefusjonen med Telia koster minst 250 millioner kroner. Men ennå er ikke Telenor og Telia blitt enige om kostnadsfordelingen.

Telenors kostnader knyttet til den mislykkede telefusjonen med Telia koster minst 250 millioner kroner. Men ennå er ikke Telenor og Telia blitt enige om kostnadsfordelingen.

Under presentasjonen av Telenors foreløpige regnskapstall for 1999, fortalte konsernsjef Tormod Hermansen at Telenor beregner at selskapet er påført direkte kostnader som en følge av den mislykkede fusjonen på 250 millioner kroner.

For mens Telias eiere ønsket seg 60 prosent av verdien i det nye teleselskapet vil svenskene bare betale 50 prosent av kostnadene knyttet til fusjonen.

Hermansen sa under en kort spørsmålrunde etter presentasjonen fredag at en ennå ikke var kommet til enighet om fordelingen av kostnadene, og han sa heller ikke om de 250 millionene var 40 eller 50 prosent, bare at det var dette Telenor måtte beregne for sine kostnader.

Dermed kan prisen for fusjonsfiaskoen øke enda noen millioner om det viser seg at Telenor har budsjettert med å betale 40 prosent av kostnadene, men ender opp med 50 prosent. I så fall ender Telenors regning på godt over 300 millioner kroner.

Hermansen mente imidlertid at disse kostnadene bare var "for småpenger å regne i den store sammenhengen".

Til toppen