Telefonabonnementet blir dyrere

25. mars øker Telenor prisen på telefonabonnementet. Et vanlig abonnement blir 13 kroner dyrere per måned, mens prisen for ISDN øker med 41 kroner. I Telenor erkjenner man at prisøkningen ikke kommer på et heldig tidspunkt, men at den er nødvendig og skjer i forståelse med Post- og teletilsynet.

25. mars øker Telenor prisen på telefonabonnementet. Et vanlig abonnement blir 13 kroner dyrere per måned, mens prisen for ISDN øker med 41 kroner. I Telenor erkjenner man at prisøkningen ikke kommer på et heldig tidspunkt, men at den er nødvendig og skjer i forståelse med Post- og teletilsynet.

Fra 25. mars 1999 setter Telenor prisene opp på abonnement og ned på samtaletrafikk. Minuttprisen for både lokalsamtaler på dagtid, fjernsamtaler, utenlandssamtaler og samtaler til mobiltelefon blir billigere. I tillegg utvider Telenor lokaltakstområdet til å inkludere eget fylke og nabofylker.

Abonnementsprisene og startprisen justeres totalt opp med 313 millioner kroner for å dekke kostnadene i telenettet, samtidig som de reduserte samtaleavgiftene nedjusteres ned 503 millioner kroner. Samlet gir endringene en prisreduksjon på 1,8 prosent eller 190 millioner kroner. Prisene går mest ned for bedriftskundene som i snitt får en reduksjon på 4,1 prosent, mens effekten for privatkundene blir en reduksjon på i gjennomsnitt 0,6 prosent.

- Prisjusteringene har vært planlagt i lang tid og skjer uavhengig av intensjonsavtalen om fusjon med Telia som ble inngått tidligere denne uken, sier visekonsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas.

Også startprisen øker - med fem øre - samt at en rekke andre priser settes opp og ned. Det blir blant annet mye dyrere å ringe til Opplysningen 180 og til utenlandsopplysningen.

- Vi viderefører arbeidet med å kostnadsorientere våre priser, samtidig som vi må foreta en tilpassing til utviklingen i markedet. Dette innebærer at to av tre privatkunder - det vil si de som har telefon men som ringer lite - kan få en økning i telefonutgiftene på 10-15 kroner per måned, sier Baksaas.

Prisjusteringene som gjennomføres fra 25. mars er et direkte resultat av fri konkurranse på telesektoren. Telenor er pålagt å stille sitt telenett til disposisjon for konkurrerende operatører og må sørge for at prisene dekker de faktiske kostnadene til drift, vedlikehold og utvikling av abonnentnettet. Da det ble tilrettelagt for konkurranse på telefoni, ble det derfor nødvendig for Telenor å kostnadstilpasse sine priser og bidra til lønnsomhet på hver enkelt tjeneste slik at f.eks. abonnementsprisen dekker de faktiske kostnadene i abonnentnettet.

- Denne kostnadsorienteringen gjennomføres i tråd med de retningslinjer som telemyndighetene har trukket opp for et fritt telemarked. Med de nye prisene regner vi med å ha den nødvendige dekning av kostnadene i abonnentnettet, sier Baksaas.

Telenor har øket bemanningen på kundeservice for å kunne ta unna den forventede telefonstormen mot selskapet.

Månedskostnader telefonabonnement f.o.m. 25. mars 1999:

01.01.99 25.03.99 Endring
Basis telefonabonnement 136 149 +13
ISDN Basis-abonnement 178 219 +41

Kilde: Telenor

Til toppen