Telefoni og bredbånd er BILLIG i Norge

Den internasjonale teleunionen ITU har sammenliknet 150 land.

Telefoni og bredbånd er BILLIG i Norge

Den internasjonale teleunionen ITU har sammenliknet 150 land.

Den internasjonale teleunionen ITU har utviklet et nytt verktøy for å følge med i den globale utviklingen innen telefoni – fast og mobil – og Internett og bredbånd. «ICT Price Basket» – «priskurv for IKT-tjenester» – gjør det mulig å sammenlikne gjennomsnittspriser for fasttelefoni, mobiltelefoni og nettaksess i 150 land.

Priskurven som er utarbeidet for 2008 viser at Norge er blant de ti landene i verden der telefoni og Internett er billigst.

Rekkefølgen på listen over de ti landene med de rimeligste IKT-tjenestene er: Singapore, USA, Luxembourg, Danmark, Hongkong, De forente arabiske emirater, Taiwan, Sverige, Norge og Finland.

ITU peker på at det er en nær sammenheng mellom lave priser på IKT-tjenester og generelt høyt inntektsnivå.

I land klassifisert som «utviklede» svarer IKT-prisene til gjennomsnittlig 1,6 prosent av bruttonasjonalprodukt per innbygger. I utviklingsland er forholdet 20 prosent. I de 25 fattigste landene er forholdet 40 til 72 prosent. Gjennomsnittet for alle 150 land er 15 prosent.

Tendensen er med andre ord at jo fattigere et land er, jo høyere pris er det på IKT-tjenestene.

Grafen nedenfor viser priskurven for de 20 landene med de rimeligste IKT-tjenestene.

ITU har også foretatt noen sammenlikner der de ser på IKT-prisene sammenliknet med landenes gjennomsnittlige inntektsnivå. Det går fra av disse at fasttelefoni er relativt sett billigst i Iran, Taiwan og De forente arabiske emirater. Mobiltelefoni er relativt sett billigst i Hongkong, Danmark og Singapore, mens Internett er billigst i USA, Canada og Sveits.

    Les også:

Til toppen