Telefonnummeret blir ditt

Post- og teletilsynet har varslet teleoperatørene om at det blir innført nummerportabilitet i Norge fra 1. juni 1999.

Dermed har Post- og teletilsynet i løpet av en knapp uke klart å gjøre tre vedtak som alle får stor innflytelse i det norske telemarkedet. Vedtaket om å gi NetSystems Int'l tilgang til Telenor Mobils infrastruktur kan bli endelig i oktober, mens vedtakene om fast forvalg og nummerportablitet sier at det skal innføres fra 1. juni.

Nummerportabilitet, det vil si at telefonabonnenten beholder sitt telefonnummer, også når vedkommende bytter operatør, eller flytter, blir innført i Norge over to runder på samme måte som fast forvalg, der den første og midlertidige implementeringen skjer 1. juni. Den langsiktige løsningen skal innføres 1. november år 2000. Til sammenlikning har EU bestemt at det skal innføres nummerportabilitet senest 1. januar 2000.

Dette betyr i realiteten at alle telefonnummer bestående av åtte siffer, og som begynner på 2,3,5,6 og 7, skal kunne flyttes mellom både operatører og geografisk dersom folk flytter på seg. Vedtaket innebærer at du som telekunde får eiendomsrett til dine egne telefonnumre.

For telebrukerne er dette gode nyheter. Generalsekretør i Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening (Nortib), Bjørn Paulsen, sier til digi.no at dette er i tråd med foreningens høringsuttalelser, selv om en kunne tenke seg fast forvalg allerede fra første kvartal neste år.

- Vi ser at en rekke bedrifter som flytter, bruker millioner av kroner, bare for at de ikke får ta med seg telefonnumrene, sier Paulsen. I fjor byttet store telekunder som Statoil og NHO ut sine telefonnumre.

De siste dagenes vedtak fra Post- og teletilsynet har, hvis de blir stående, kortet kraftig ned på kravlisten til Nortib. Nå gjenstår bare forholdene knyttet til Telenors aksessnett, som Nortib mener bør plasseres i et eget selskap, som driver utleie til alle teleoperatører på like vilkår.

- Dette ser imidlertid ut til å ta litt lenger tid, konstaterer Paulsen, som vil sørge for at saken ikke blir glemt.

Til toppen