Telefonregningen tynger Internett

Prisen på tellerskritt er den viktigste grunnen til at europeere ikke logger seg på Internettet. Det viser en ny OECD-rapport om nettets utvikling. I Norge utgjør tellerskrittene det meste av nettregningen.

Prisen på tellerskritt er den viktigste grunnen til at europeere ikke logger seg på Internettet. Det viser en ny OECD-rapport om nettets utvikling. I Norge utgjør tellerskrittene det meste av nettregningen.

Rapporten fra Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid (OECD), blir ikke offentliggjort før i neste måned. Ifølge Wall Street Journal, er konklusjonen i rapporten at høye priser på tellerskritt er den viktigste veksthindringen for Internett i Europa.

- Du kan snakke om kulturelle forskjeller, du kan snakke om at det er færre personlige datamaskiner i Europa enn USA, men faktum er at prisene de europeiske telefonselskapene tar for lokale samtaler bremser markedet, sier telekommunikasjons-analytikeren Sam Paltridge i OECD, til avisen.

Mens lokale oppkoblinger i USA mange steder er gratis, må europeere ofte betale mer til telefonselskapet enn til internettleverandøren.

Norge ligger på 15. plass over listen over verdens dyreste internettnasjoner. I Norge koster Internett gjennomsnittsbrukeren 60 amerikanske dollar. Hele 50 dollar av dette beløpet er telefonkostnader. Til sammenligning er kostnaden i USA 30 dollar for gjennomsnittsbrukeren, som bare betaler halvparten av dette beløpet til telefonselskapet.

Europa har hele ni av de ti dyreste internettnasjonene i rapporten, som omhandler totalt 25 vestlige land. Det desidert dyreste landet er Mexico med en gjennomsnittlig månedspris på 100 amerikanske dollar. Etter Mexico følger Irland, Østerike, Portugal, Sveits, Tyskland, Danmark og Nederland som de dyreste nettlandene.

Mens mange tidligere har hevdet at språkbarrieren og kulturforskjeller har vært de største hindrene for å få flere til å koble seg opp, mener OECD å ha belegg for at den viktigste årsaken er høye telepriser.

For mens ikke-engelskspråklige land som Finland, Island og Sverige, har lave telefonkostnader og høy bruk av Internett, fører høye telekostnader til at et land som Irland ligger langt etter i nettbruk.

Paltridge sier til Wall Street Journal at den ventede konkuransen på telesektoren ikke vil presse lokaltakstene på kort sikt. Istedet ser han heller økte lokaltakster når konkuransen begynner. For mens europeiske telefonselskaper tidligere la på utenlandssamtalene for å holde lokaltakstene nede, fører økt konkuranse på utenlandssamtalene nå til at forholdet blir snudd på hodet.

- Når lokal konkuranse begynner å gjøre seg gjeldende i Europa til neste år, vil prisene kunne falle. Men det vil gå flere år før det vil være snakk om noe prisfall som får reell betydning for kundene, advarer Paltridge. For hvor raskt Internett skal kunne vokse, er det lokaltakstene som avgjør.

Til toppen