Telefonterrorister og kataloghaier

Er du for eller imot at Telefonkatalogen legges ut på Internett? La meg gjette. Du har ingen mening om dette i det hele tatt. Eller: Du er for. Her følger et forslag til en kort ringerunde for å orientere deg om denne tullesaken, som skygger for en langt viktigere sak, nemlig den om personvern, Internett og EU-tilpasning.

Er du for eller imot at Telefonkatalogen legges ut på Internett? La meg gjette. Du har ingen mening om dette i det hele tatt. Eller: Du er for. Her følger et forslag til en kort ringerunde for å orientere deg om denne tullesaken, som skygger for en langt viktigere sak, nemlig den om personvern, Internett og EU-tilpasning.

Ring til direktøren i Datatilsynet. Ring Georg Apenes privat, hvis du tør (69 31 57 72). Georg Apenes er imot. Han vil beskytte deg mot markedsførere, og mener at Telenor ikke kan legge ut telefonnummeret ditt på Internett før du på en aktiv måte har gitt ditt samtykke til dette.

Deretter kan du ringe til Telenor Media. Ring til Sissel Faller på 22 29 93 32 (også henne privat, det er tross alt påske). Hun vil legge ut Telefonkatalogen på nettet så fort som mulig. Hun kommer blant annet til å fortelle deg at Telia forlengst har fått tillatelse til å gjøre dette for (mot) svenskene, og hun vil dessuten si at du har navnet ditt i Telefonkatalogen fordi du vil gjøre deg tilgjengelig for andre.

Lyst til å ta en telefon til? Ring avdelingsdirektør Erik Selgård (privat: 22 29 97 71) i Forbrukerrådet. Han er for! Han mener det er for dyrt å ringe til Opplysningen og ønsker at Telefonkatalogen på Internett må bli mest mulig fullstendig, slik at den kan bli et rimelig og godt alternativ.

Justisminister Odd Einar Dørum (hemmelig nummer?) har foreløpig ingen kommentar.

Du kan gjerne ringe meg også (90 12 20 20). Jeg er for. Og jeg skjønner ikke helt hva Datilsynet surrer med i denne saken. Alle telefonnummerne i denne artikkelen, bortsett fra mitt eget, har jeg nemlig funnet i Telefonkatalogen på Internett. (referanse.sol.no/) (Jeg er medlem.)

PS. Hvis du finner ham, kan du gjerne ta en bonustelefon til faren min i tillegg, men av hensyn til personvernet og privatlivets fred unnlater jeg å oppgi hans nummer. Han er imot. Han mener at Internett er farlig, skummelt og på grensen til det straffbare. Uansett.

Til toppen