Teleforskrift for åtte måneder

Samferdselsdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift som gjelder tilgang til konsesjonspliktige telenett og levring av konsesjonspliktige teletjenester. Forskriften blir erstattet av en ny i det Telenors eneretter på telesektoren opphører 1. januar 1998.

Samferdselsdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift som gjelder tilgang til konsesjonspliktige telenett og levring av konsesjonspliktige teletjenester. Forskriften blir erstattet av en ny i det Telenors eneretter på telesektoren opphører 1. januar 1998.

Forskriften har blant annet som formål å legge til rette for at husstander og bedrifter over hele landet kan få tilgang til grunnleggende teletjenester av høg kvalitet og til lavest mulig pris. Dessuten legger forskriften til rette for en effektiv bruk av konsesjonspliktige telenett og teletjenester, som i dag omfatter blant annet offentlig taletelefoni (fast og mobil) og tilhørende telenett.

Den midlertidige forskriften har bakgrunn i en utvikling med flere nettoperatører og leverandører av teletjenester. Forskriften, som trådte i kraft 12. mai i år, slår blant annet fast at det er nødvendig å sikre samtrafikk mellom ulike nett og tjenester, slik at enhver bruker av teletjenester skal være i stand til å kommunisere med enhver annen bruker og kunne benytte seg av det samlede tilbudet av tjenester.

Forskriften gjelder fram til 1. januar 1998. Fra og med denne datoen vil den midlertidige forskriften og en midlertidig forskrift om alternative telekommunikasjonsnett bli erstattet av en ny forskrift. Den nye forskriften vil tre i kraft samtidig med at Telenors resterende eneretter blir avviklet, i tråd med tidligere vedtak i Stortinget.

Til toppen