Teleforskrift: Posisjonering forbudt

Torsdag den 31. oktober forelå det endelige utkastet av forskriften om alternative telekommunikasjonsnett. Forskriften fastslår at ingen aktører har muligheten til å foreta investeringer, dersom hensikten er å posisjonere seg i forkant av telemonopolets oppløsning. Det er likevel gitt adgang til å fortsette utbygginger med infrastrukturelle hensikter.

Torsdag den 31. oktober forelå det endelige utkastet av forskriften om alternative telekommunikasjonsnett. Forskriften fastslår at ingen aktører har muligheten til å foreta investeringer, dersom hensikten er å posisjonere seg i forkant av telemonopolets oppløsning. Det er likevel gitt adgang til å fortsette utbygginger med infrastrukturelle hensikter.

Når telemonopolet oppløses 01.01.98 vil Telenor ha en veldig sterk posisjon i markedet. Dette er klart etter at den endelige behandlingen av forskriften om alternativt telekommunikasjonsnett er over. Forskriften legger begrensinger for Telenors konkurrenter i forhold til å forberede seg på den nært forestående liberale markedsituasjonen.

- Å foreta investeringer som har til hensikt å styrke den eventuelle konkurranseevne på telefonimarkedet, er ikke tillatt før i 1998, sier ekspedisjonsjef i Samferdselsdepartementet Per Sandrud. Han legger dessuten til at dette har ligget i kortene hele helt siden i vår. Store konsekvenser får da heller ikke den nye forskriften for de store aktørene i markedet, kan Geir Mykletun i ELTELE bekrefte.

- For oss vil dette få små eller ingen konsekvenser i det hele tatt. Energiselskapene vil fortsette den planlagte utbyggingen av det fiberoptiske nettet på eksisterende kraft-traséer. Utbyggingen er faktisk pålagt av myndighetene, sier Mykletun, og forklarer at årsaken til dette har med styringen av kraftforsyningen å gjøre.

- Nettet fungerer som næringens interne kommunikasjonssystem, og måtte bygges ut likevel sier Mykletun. Han mener at det først og fremst er større kundegrupper som får lide under den midlertidige forskriften.

- Begrensingen ligger i at kraftprodusentene kun får leie ut tilfeldig overkapasitet til, hvilket innebærer at endel kapasitet rett og slett ikke blir tilgjengelig for de som ønsker det, avslutter Mykletun.

Til toppen