Teleforum: Fjerner uheldige utslag av maktkamp

Teleforum, en interesseorganisasjon for innholdsleverandører på internett, uttaler seg i en pressemelding om sammenslåingen mellom Telenor Online og Schibsted Nett.

Teleforum, en interesseorganisasjon for innholdsleverandører på internett, uttaler seg i en pressemelding om sammenslåingen mellom Telenor Online og Schibsted Nett.

Oslo, 08.11.96

PRESSEMELDING pr. e-mail og fax

Offentliggjøringen av Telenors oppkjøp av SN fordrer kommentarer på vegne av innholdsleverandørene.

Innenfor telefonfakturerte tjenester har Telenor etter at det ble åpnet for konkurranse, ført en tildels aggressiv oppkjøpspolitikk som har medført at Telenor nærmest har full markedskontroll. Et tilnærmet monopol og andre barrierer innen Telenorsystemet gjør det vanskelig for nye accessleverandører å etablere seg.

Foreningen mener konkurranse og spredning av eierskap er viktig både for innholdsleverandører og forbrukere for å oppnå lavere priser og bedre produkter. Det er idag vanskelig å påstå at det er reell konkurranse innen telefonfakturerte tjenester som følge av Telenors kontroll over tidligere selvstendige tjenesteleverandører.

Dagens offentliggjøring av sammenslåing av accessleverandører på internett kan ses som ledd i Telenors tilsynelatende planer om, selv etter avmonopolisering, å beholde et reelt monopol gjennom oppkjøp. En

nær monopolisering medfører svekket pris- og produktutviklingskonkurranse og er som sådan ikke til fordel for innholdsleverandører (IL) og forbruker. Konkurransetilsynet bør her

foreta en uavhengig vurdering.

Men det ses også fordeler ved sammenslåingen.

Negativt:

  • Færre accessleverandører. Annonsering og annonsepriser på internett reguleres av oppslagstall. Gigantens kontroll med 80% av kundene og derved oppslag på sidene, vil kunne svekke inntektsgrunnlag for andre, mindre og nye accessleverandører og muligens med konkurser som følge.
  • Færre norske "utstillingsvinduer" (fora) og valgmuligheter for IL. Den enkelte IL mindre "synlig"
  • Svekket pris- og produktkonkurranse. Telenor Online og SN er hovedkonkurrenter.
  • Store eierkonsentrasjoner og forskyvning av maktbalanse.

Positivt:

  • Utsikter/muligheter for bedre tilgang for IL til et skandinavisk marked
  • Samkjøring av tekniske muligheter og standarder, f.eks vedr. betalingssystemer
  • Innholdstjenester samles: bedre oversikt for forbruker
  • Muligheter for bedre service overfor IL og forbruker fra hovedaktørene:

Hovedkonkurrentene SN og Telenor Online har tildels fallbydd befolkningen. Dette har medført så kraftig vekst i nye abonnenter at selskapene ikke har vært i stand til å fortløpende legge forholdene til rette teknisk, derav stor misnøye og høyt antall klager på service og produkt levert av selskapene, især fra forbrukerne men også fra IL.

Den nye sammenslåingen vil forhåpentligvis fjerne dette uheldige utfall av maktkampen ført de siste måneder, slik at utviklingen på internett i Norge kan skje i et tempo accessleverandørene kan følge

opp. Dagens for mange irriterende situasjon, om den fortsetter, kan bidra til begrensning i utbredelsen av internett i befolkningen. De mindre aktørene yter muligens en bedre service idag.

Teleforum vil på vegne av innholdsleverandørene (med konsekvens for forbrukerne) uttrykke en avventende skeptisk holdning pga. den sterke forskyvning man får i maktbalansen i markedet. Det gjenstår å se hvorledes man vil minimalisere negative konsekvenser for IL og forbruker.

Med hilsen

TELEFORUM

(sign)

Frank S. Thrana (tlf 90892716)

(nestleder Teleforum, leder Internettutvalget)

Finn K. Østdahl (Tlf p. 66787474)

(adm. dir)

Til toppen