Telefusjon først til høsten

Telefusjonen mellom Telenor og Telia vil bli gjenstand for en fire måneders gransking av EU-kommisjonen skriver den svenske avisen Dagens Industri.

Telefusjonen mellom Telenor og Telia vil bli gjenstand for en fire måneders gransking av EU-kommisjonen skriver den svenske avisen Dagens Industri.

Avisen erfarer at en rekke nye innsigelser mot fusjonen gjør at kommisjonen vil granske telefusjonen ekstra grundig, noe som tar vel fire måneder. Dermed kan fusjonen tidligst bli noe av i oktober.

De nye klagene kommer fra blant annet MTG/Viasat og paradoksalt nok fra Nordiska Satellittaktiebolaget, som er kontrollert av den svenske staten - den samme staten som eier Telia.

Telenor og Telia har lagt mye arbeid ned i å gi kommisjonen så mye informasjon så raskt som mulig, i håp om at dette skulle være nok til at kommisjonen kunne godkjenne en fusjon allerede 15. juni.

NSAB mener Telenor og Telia i sterk grad vil begrense konkurransen innen for satellitt. Nestleder i NSAB sitt styre, Tele Danmarks Per Bendix, trekker fram overfor avisen at et betydelig mindre samarbeidsprosjekt som het Nordic Satellite Distribution (NSD) og var et samarbeid mellom Tele Danmark, Telenor og MTG ikke ble godkjent av kommisjonen i 1995. - Vi viser i klagen at en fusjon mellom Telenor og Telia vil innebære betydelig større konkurransehinder på det nordiske markedet enn NSD, sier han.

Tele Danmark eier 25 prosent i NSAB, mens de statseide selskapene Teracom (eier det bakkebaserte kringkastingsnettet i Sverige) og Rymdbolaget eier 37,5 prosent hver.

NSAB konkurrerer med Telenor på satellittdistribusjon i Norden. Selskapet eier tre Sirius-satellitter med tilsammen 52 transpondere, mens Telenor med sine tre Thor-satellitter og den innleide Intelsat 707 sitter på 48 transpondere på en grad vest. Telenor disponerer imidlertid det meste av sin kapasitet selv og er klart markedsleder i markedet for satellittdistribusjon i Norden.

Bendix kaller derfor Telia/Telenor for en mastodont med en tilnærmet monopolstilling i Norden. NSAB krever derfor at det nyfusjonerte selskapet selger ut deler av sin satellittkapasitet, mens MTG i sin klage krever utsalg av Telenor og Telias kabel-TV nett.

NSAB/MTG mener at kabel-TV og satellitt er konkurrerende forretningsområder, mens Telenor og Telia mener disse to systemene ikke konkurrerer i Norden. Viseadministrerende direktør i MTGs datterselskap Viasat, Peder Ramel, sier til avisen at han minst regner med et salg av Telias kabel-TV nett.

-Det er bare naturlig at konkurrentene klager, sier pressetalsmann i Telia, Ulf Bäckman. - Telenor og Telia ikke gjør ennå ikke noe annet enn å selge overlappende tjenester i Norge, Sverige og i Irland.

NSABs tre satellitter på fem grader øst:

Navn Transpondere Antatt levetid Kommentarer
Sirius 1 5 1999 Skrapes i høst.
Sirius 2 32 2009+ 22 transpondere er leid ut til GE Capital (16) og Telia (6).
Sirius 3 15 2010+ All kapasitet er leid ut til Société Européenne des Satellites som driver satellitsystemet Astra.
Antall transpondere: 52

Kilde: NSAB

Telenors fire satellitter på en grad vest:

Navn Transpondere Antatt levetid Kommentarer
Thor 1 5 2002+
Thor 2 15 2009+
Thor 3 14 2010+
Intelsat 707 14 2009 Eies av Intelsat. Telenor leier all kapasitet.
Antall transpondere: 48

Kilde: Telenor

Til toppen