Telefusjon gir NetCom-stigning

En sammenslåing av Telenor og Telia fremskynder Ameritechs vurdering av hvordan de skal angripe det norske og svenske markedet. Det er overveiende sannsynlig at det beste trekket fra Ameritech er å kjøpe seg kraftig opp i norske NetCom GSM ASA.

Netcom-kursen flyttet seg tre kroner ned torsdag, på normale volumer, i et ellers fallende marked. Dermed ser det ikke ut til at investorene i NetCom er spesielt skremt av muligheten for en fusjon mellom Telia og Telenor.

Det er det heller ingen grunn til at de skal være.

På kort sikt mener vi at en sammenslåing av Telenor og Telia er positivt for NetCom. På lang sikt har en fusjon liten eller ingen effekt. Det mest spennende med selskapet nå er hva Ameritech vil gjøre i forhold til en planlagt inntreden i Norge og Sverige. Før vi argumenterer for en forsatt sterk NetCom-kurs vil vi se på et mulig utviklingsscenario for NetCom.

En fusjon mellom Telenor og Telia gir to ledige mobilkonsesjoner i Norden. En i Sverige og en i Norge. Den svenske konsesjonen tilhører fremdeles - etter det digi.no erfarer - selskapet Tele8. Om avtalen mellom Telenor, Tele Danmark, British Telecom og Tele8 likevel skulle vært undertegnet, har den med stor sannsynlighet klausuler som gjør at den i tilfelle fusjon enten tilfaller Tele Danmark eller fremdeles er fritt tilgjengelig for høystbydende. Om så ikke skulle være tilfelle, er vi trygge på at konkurransemyndighetene i EU uansett vil gripe inn og sørge for at den er utenfor rekkevidde av et fusjonert Telenor/Telia.

Tilsvarende vil det være slik at norske myndigheter - ved Post- og Teletilsynet - ikke vil tildele Telia den tredje mobilkonsesjonen på GSM 1800.

I Sverige er det da Telia/Telenor, Europolitan og Netcom Systems AB som er posisjonert i mobilmarkedet. Europolitan kontrolleres av verdens største mobilaktør, amerikanske Airtouch. Airtouch er en rendyrket mobilaktør som trolig ikke er med i dette spillet. Netcom Systems AB er utfisjonert fra Kinnevik, eier Tele2 i Sverige og Norge, Comviq (mobil) i Sverige samt 25 prosent i NetCom GSM ASA. Netcom Systems antas i praksis å være kontrollert av Jan Stenbeck, som også dominerer mediekonsernet Kinnevik.

I Norge sitter Trygve Tamburstuen trolig på en liten joker. Gjennom Norway Group eier han 40 prosent i Normobil City Call. De andre eierne er France Telecom og ElTele. Selskapet har ikke søkt på noen mobilkonsesjon - angivelig fordi man ikke ville godta alle betingelsene myndighetene satte opp. Normobil City Call har derimot "meldt sin interesse for en GSM-1800 konsesjon" i Norge.

I sum finnes det i det svensk/norske mobilmarkedet gode brohoder for to store internasjonale aktører. Det er nok til å sikre tilstrekkelig konkurranse i dette markedet selv om de to dominerende aktørene, Telia og Telenor, slår seg sammen.

Den ene aktøren er allerede tilstede gjennom frittstående Netcom Systems AB. Selskapet står alene uten en internasjonal partner, man kan derfor være fristet til å mene at aktøren er for svak til å ta opp konkurransen med en ny gigant. Det er imidlertid en forhastet konklusjon. Stenbeck, som kontrollerer selskapet, regnes som en finansiell investor og vil trolig ønske å selge seg ut av selskapet så snart han finner en kjøper som vil bla opp en tilstrekkelig stor sum.

Netcom Systems AB vil derfor høyst sannsynlig selges til en stor internasjonal aktør med sterk likviditet og nordiske ambisjoner. Det er to aktører som har flagget slike ambisjoner; France Telecom og Ameritech. En fusjon mellom Telia og Telenor vil naturlig nok fremskynde et salg.

Det andre brohodet består av de to mobilkonsesjonene. På den norske kan det se ut som om France Telecom ligger først i køen gjennom sin interesseanmeldelse gjennom Normobil City Call, men dette er slett ikke sikkert. Avgjørende for dette er hvordan myndighetene tolker - eller tolke - teksten i konsesjonsbetingelsene. Det er slettes ikke umulig at France Telecom er sikret den siste konsesjonen. France Telecom sitter på en mobilkonsesjon i Danmark, og har tidligere signalisert at de på vegne av Global One vil ta seg av hele Norden.

På samme vis er det ennå ikke avklart om Tele Danmark - og dermed Ameritech - reelt sett har sikret seg Tele8-konsesjonen i Sverige. Uansett utgjør de to konsesjonene, med tilhørende godkjente prefiks for fastnettet, også et brohode for en stor internasjonal aktør.

Spørsmålet er så hvilke aktører som vil innta disse to brohodene. Her må dessverre analysen bli noe mer spekulativ, men ikke nødvendigvis verdiløs av den grunn. Ameritech har nå sagt til digi.no at de vil inn i hele Norden. Selskapet eier 19,74 prosent av NetCom GSM AS. Vi starter med Ameritech i vår alternative løsning nummer én. Den ser slik ut:

  • Ameritech kjøper seg opp i Netcom GSM ASA ved å overta Singapore Telecoms eierandel på 19,74 prosent og Orklas eierandel på 11,05 prosent. Deretter sikrer de seg aksjemajoriteten i, og kontroll med, Netcom Systems AB. De to GSM-1800 konsesjonene havner på France Telecoms hender.
  • Det andre alternativet vil være den rake motsetningen med hensyn på hvem som blir sittende med NetCom eller lisensene.
  • Vi kan selvfølgelig trekke opp et tredje alternativ - "standoff" - med France Telecom på en konsesjon i Norge og Tele Danmark/Ameritech med en konsesjon i Sverige, samt Netcom Systems AB og NetCom i Norge i en uforandret posisjon. Dette - og andre kombinasjoner eller mellomløsninger - vil ikke være ønskelig for myndighetene, det vil ikke være ønskelig for France Telecom og Ameritech, og det vil trolig heller ikke være ønskelig for Jan Stenbeck. Myndighetene ønsker konkurranse, de to store vil inn i markedet og Stenbeck vil ha penger. Masse penger.

Vi konkluderer med at Ameritech får med seg Netcom Systems og NetCom GSM ved følgende resonnement: Ameritech har et tett forhold til Singapore Telecom, ved at de begge er store eiere i NetCom GSM og i Belgacom. Vi antar også at Orkla ikke vil motsette seg et salg til Ameritech så lenge selskapet blar opp en liten bonus på dagens kursnivå. Alternativet for Orkla er å satse på at Stenbeck ikke selger - altså et "nordisk kontroll"-argument. Jens P. Heyerdahl jr. er mer proff enn som så. Hans gevinst i NetCom har uansett vært meget hyggelig, og blir neppe større om han venter.

Årsaken til at vi tror Ameritech vil øke i NetCom GSM ASA før de begynner å by på Netcom Systems AB, er ganske enkelt Jan Stenbecks grådighet. Ameritech - som etter det vi erfarer har lite til overs for Stenbecks forhandlingsmetodikk - vil med stor sannsynlighet spilles ut mot France Telecom i en budsituasjon. Dette ønsker naturlig nok ikke Ameritech. Om "dansk-amerikanerne" klarer å slå kloa i NetCom GSM ASA først - blir Stenbecks forhandlingsposisjon betydelig svekket. Netcom Systems ASA blir ganske enkelt mindre verdt for ham.

For det politiske miljøet og for forbrukerne er et slik scenario optimalt. Sterk konkurranse i kombinasjon med "kontroll" med den største aktøren er "pose og sekk". Hva betyr så dette for børsverdien til norske NetCom?

På kort sikt vil en fusjon mellom Telia og Telenor utsette den varslede telekrigen i Norge. Det er ubetinget positivt for NetComs lønnsomhet. Samtidig vil et selskap under sammenslåing oppleve støy, oppsigelser, systemskifter og intern uro som vil svekke dem i konkurransen med NetCom.

På lang sikt kan det være fristende å håpe på et koselig duopol - to aktører i vennligsinnet konkurranse. For det første vil den ovenstående analysen vise at dette ikke er særlig realistisk. Dernest vil det automatisk være et "worst case" for NetCom. Dette skyldes at et duopol ikke vil gi tilstrekkelig med konkurranse i markedet til at NetCom får rimelige betingelser hos den nye statskjempen. Flere sterke internasjonale aktører vil fremtvinge tøff konkurranse, hvilket NetCom vil tjene på. Årsaken til at vi får sterk konkurranse er at det her er konkurransemyndighetene i EU som vil ta kontroll - ikke de norske og svenske nasjonalforsamlingene. Gitt fusjon, er alstå vårt primæralternativ det optimale for NetCom på kort og lang sikt.

I dag vil de være naturlig å regne inn en oppkjøpspremie på kursen i NetCom - altså 10-20 prosent opp fra dagens kurs. En fusjon mellom Telia og Telenor er altså slik vi ser det en ubetinget fordel for NetCom og selskapets aksjonærer.

Til toppen