Telefusjon i vasken grunnet børsfall

Telecom Italia var i samtaler med sikte på å overta Cable & Wireless, men børsuro satte en stopper for samtalene og planene om å etablere europas største teleoperatør.

Telecom Italia var i samtaler med sikte på å overta Cable & Wireless, men børsuro satte en stopper for samtalene og planene om å etablere europas største teleoperatør.

Samtalene i august er avsluttet og vil ikke bli tatt opp igjen hvis ikke aksjeverdien på de to selskapene striger, sier kilder til The Wall Street Journal. Samtalene mellom de to selskapene skjedde på det absolutte topplan, men førte aldri fram til noen endelig avtale. Dette gjør at selskapenes styrende organer aldri fikk kjennskap til samtalene før de ble avsluttet.

Verdien på Cable & Wireless ligger på 8,74 amerikanske dollar (USD) per aksje eller 20,55 milliarder USD, etter en nedgang på 35 prosent siden august.

De to selskapene etablerte i april et tett samarbeid med et felles mål om å etablere en global teleallianse. Dette samarbeidet er ifølge avisen satt under ekstra press etter at British Telecom (BT) og AT&T i juli lanserte sine planer om å samarbeide internasjonalt, et samarbeid som skal realiseres i løpet av et års tid i form av et joint venture.

Våren 1996 forsøkte også BT selv å overta Cable & Wireless, men heller ikke disse forhandlingene førte fram, og har vært den indirekte årsak til BTs samarbeid med AT&T, ettersom BTs erstatning var et oppkjøp av amerikanske MCI. MCIs eiere ville heller selge til WorldCom, som bød over dobbelt så mye for selskapet som det BT var villige til å gi.

Cable & Wireless eier en rekke aksjer i flere teleoperatører verden rundt, men gullegget er likevel en majoritetspost på 54 prosent i Hong Kong Telecom. Denne aksjeposten som også skaper mye av overskuddet til det britiske selskapet, men børsuroen har redusert etterspørselen etter samtaler, og verdien på Hong Kong Telecom, som blant annet førte til en lønnsnedgang for de ansatte på ti prosent, for å spare kostnader. Hong Kong har allerede hard konkurranse på telemarkedet, med blant annet 12 mobiloperatører.

Til toppen