Telefusjon sendt til styrt avvikling

Samarbeidsvanskene i styret og ledelsen i Telenor/Telia fjernet forutsetningene for å etablere en virksomhet som gavnet eierne og nasjonen, sier statsminister Kjell Magne Bondevik. Han kunne torsdag konstatere at grunnlaget for en fusjon ikke lenger var til stede.

Samarbeidsvanskene i styret og ledelsen i Telenor/Telia fjernet forutsetningene for å etablere en virksomhet som gavnet eierne og nasjonen, sier statsminister Kjell Magne Bondevik. Han kunne torsdag konstatere at grunnlaget for en fusjon ikke lenger var til stede.

Bondevik og hans svenske statsministerkollega Göran Persson konkluderte i dag i fellesskap at arbeidet med fusjonen mellom Telenor og Telia skulle avbrytes etter mindre enn to måneders drift.

- Fra norsk side har det vært avgjørende at aksjonæravtalens stemmerettsregler skulle følges, også i saken som ble behandlet den 8. desember. Bondevik forklarte på en pressekonferanse torsdag at dette hadde den norske siden ikke fått svar på, og en løsning mellom eierne var derfor ikke mulig å få til.

Dermed konkluderte Bondevik og Persson i dag med at en oppløsning av fusjonen var den beste løsningen for begge selskapene.

For om vedtaket den 8. desember skulle tenkes å bli tatt opp i voldgiftsdomstolen ville saken sannsynligvis kunne vare i flere år og betydd betydelig skade for selskapet og for forholdet mellom de to landene.

Bondevik sier at det nå skal etableres styringsorganer for Telenor. Det nye selskapet Telenor/Telia skal brytes opp snarest mulig og Fjærvoll og Rosengren har fått nettopp oppgaven i å styre avviklingen. Statsministeren ville ikke si noen om Hermansens stilling, og overlot den jobben til styret. Men Bondevik sa at han mente at Hermansen hadde gjort en svært god jobb.

- Vi har vært i nær kontakt med de norske aksjonærvalgte styremedlemmene og Bondevik sa at når regjeringen til slutt valgte å signere fusjonsavtalen i oktober så var dette i samsvar med Telenor-styrets råd. - Men vi kan konstatere at de svenske styremedlemmene ikke har opptrådt i tråd med aksjonæravtalen.

Likevel bad Bondevik nå at en dempet konflikten og på statsministernivå var det enighet om å videreutvikle samarbeidet mellom de to landene.

Han utelukket ikke at saken skulle få et politisk oppgjør i Stortinget. Statsministeren selv ville selv orientere Stortinget så snart som mulig.

Bondevik mener det fremdeles er aktuelt å delprivatisere og børsnotere Telenor.

Til toppen