Telefusjon utsatt en uke

Signeringen av fusjonsavtalen mellom Telenor og Telia er utsatt til neste uke. Forhandlingene mellom de to eierne endte i en litt lengere innspurt enn ventet.

Signeringen av fusjonsavtalen mellom Telenor og Telia er utsatt til neste uke. Forhandlingene mellom de to eierne endte i en litt lengere innspurt enn ventet.

I morgen er det åtte uker siden fusjonen mellom Telenor og Telia ble offentliggjort, og etter planene skulle fusjonsavtalen mellom de to selskapene signeres onsdag, mens toppledelsen i det nye selskapet skulle presenteres neste uke.

Innspurten i forhandlingene har imidlertid tatt tid og det er nå klart at det ikke blir signert noen avtale før neste uke. Også mandagens statsrådskifte fører til noen dagers forsinkelse. Ifølge ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, kan dokumentene undertegnes neste uke. Nasjonalforsamlingene vil da kunne få saken til behandling i april.

Det er ikke snakk om noe brudd i forhandlingene, snarere at en trenger bedre tid for å komme fram til løsninger. Det er i hovedsak verdivurderingen av selskapet og sammensetningen av ledelsen som diskuteres.

Det er den nye samferdselsministeren Dag Jostein Fjærvoll som skal sørge for at fusjonsavtalen kommer i havn.

Til toppen