Telefusjonen på skinner

Stortingets samferdselskomité går inn for sammenslåingen av Telia og Telenor, og sier samtidig ja til delprivatisering og børsnotering av det fusjonerte selskapet.

Stortingets samferdselskomité går inn for sammenslåingen av Telia og Telenor, og sier samtidig ja til delprivatisering og børsnotering av det fusjonerte selskapet.

Høyre, som bidro til flertallsinnstillingen, uttrykker imidlertid skepsis til eierbegrensningene på det private eierskapet i

det nye selskapet, der hver aksjonær kun får adgang til å eie maksimalt tre prosent av aksjene i det nye selskapet.

- Dette gjør det vanskeligere å bygge nødvendige allianser i et tøft internasjonalt marked. Høyre ser det ikke som en statlig oppgave å være eier i teleselskaper og ønsker etter hvert at den norske stat skal selge seg helt ut av det nye selskapet, skriver saksordfører Ellen Gjerpe Hansen på Høyres nettsider. Partiet krever også at Telias aktiviteter i Norge selges ut før fusjonen gjennomføres.

Tele2 har i et brev til Post- og teletilsynet bedt om tilsynets hjelp til å fastsette lavere priser på samtrafikk. De prisene Telenor Nett AS tar fra konkurrentene for bruken av telenettet er urimelige, mener Tele2 (se peker til egen sak nedenfor eller i margen til høyre). Dette er et synspunkt også Høyre deler, og partiet uttaler at stortingsmeldingen om konkurranseforholdene i det norske telemarkedet har store svakheter.

Blant annet uttrykker Høyre bekymring for Telenors dominerende stilling i det norske telemarkedet og mener statsaksjeselskapet bidrar til å dempe prisfallet på teletjenester. Partiet har imidlertid ikke fått gehør for sine forslag for å bedre konkurransen i telemarkedet. Ett av forslagene var at også mobiltelefoniselskapene skulle åpne sine nett for konkurrenter på linje med ordningen som gjelder for fastlinjetelefoni. Heller ikke forslaget om å splitte opp det statlige eierskapet i det nye selskapet og regulatørrollen til to separate departement fikk Høyre flertall for, selv om dette strengt tatt er påkrevd ifølge gjeldende EØS-direktiv.

- Det er svært skuffende at stortingsflertallet ikke tar hensyn til behovet for en sterkere konkurranse i telemarkedet. Fusjonen fører til et forsterket behov for en aktiv konkurransepolitikk fra myndighetenes side, sier saksordfører Ellen Gjerpe Hansen.

Til toppen