Telefusjonen vil ta tid

I både Telenor og Telia forventer man at fusjonsplanene vil kunne ta tid når konkurransemyndighetene begynner sin behandling av saken. Også børsnoteringen kan bli forskjøvet.

Konkurransetilsynet har allerede fått i oppdrag fra Arbeids og administrasjonsdepartementet å utrede de konkurransemessige virkningene telefusjonen vil ha med tanke på en senere myndighetsklarering, opplyser seksjonssjef i Konkurransetilsynet, Arve Kvåle til digi.no.

- Tilsynet har også forberedt et innspill til EU-kommisjonens mulige behandling av denne saken, sier han.

Nettopp EU-kommisjonens behandling kan forsinke den planlagte fusjonen, der EU-kommisjonens "konkurranseminister" Karel Van Miert vil vurdere de konkurransemessige virkningene av en slik fusjon og eventuelt foreslå tiltak.

Selve fusjonsavtalen som det forhandles om nå, ventes å bli signert i mars før Stortinget og Riksdagen får sakene til behandling. Selv om de fleste tror at denne jobben skal kunne gjøres unna før sommeren er det flere forhold som også spiller inn. For deretter vil konkurransemyndighetene overta, og selv om det formelt ikke er avklart peker det i retning av at EU og kommisjonen vil behandle saken.

Ifølge svenske Finanstidningen vil konkurransemyndighetenes behandling av saken kunne forsinke både fusjonen og børsnoteringen. Under pressekonferansen i januar der de to selskapene offentliggjorde avtalen sa begge parter at det nye selskapet skulle være en realitet i løpet av et halvt år. Nå har imidlertid selskapene begynt å tvile på om denne fristen holder.

Telias pressesjef, Lars Billström, sier til svenske Finanstidningen at en EU-behandling av saken kan ta opptil et halvt år.

Om kommisjonen ikke gir beskjed før til høsten vil børsnoteringen måtte skje til neste år. I avtalen mellom partene betyr dette likevel god tid, siden 31.12.00 er satt som siste dato for delprivatisering.

Informasjonssjef i Samferdselsdepartementet, Ivar Torvik, opplyser til digi.no at eiernes framdriftsplan ikke er endret.

Til toppen