Telefusjoner veies hos EU-kommisjonen

EU-kommisjonen har gått igang med å granske fusjonsplanene til Telenor og Telia. Dette er imidlertid bare forsmaken på hva kommisjonen kan vente seg av fusjonssaker innenfor tele- og IT-bansjen.

EU-kommisjonen har gått igang med å granske fusjonsplanene til Telenor og Telia. Dette er imidlertid bare forsmaken på hva kommisjonen kan vente seg av fusjonssaker innenfor tele- og IT-bansjen.

Søknaden til kommisjonen er på 800 sider, men dette er småtterier sammenliknet med hva som venter når en liknende fusjonssøknad kommer fra Deutsche Telekom og Telecom Italia.

Kommisjonen kan behandle søknadene på to måter. Den raske tar bare en måned og er den mest overfladiske. Det er denne granskningen som Telenor og Telia håper å bli til del. Claes-Göran Sundelius, som er ansvarlig for søknaden hos Telia, sier til Dagens Industri at selskapene håper på å komme unna med en måneds granskning. Dette har i hvert fall selskapene tatt sikte på ved å gjøre søknaden så dekkende og grundig som mulig.
Alternativet er en grundigere granskning som kommisjonen bruker fem måneder på. EUs konkurransekommissær, Karel van Miert har allerede gjort det klart at Deutsche Telekom/Telecom Italia-fusjonen må gjennom en svært grundig granskning.


- Der er mer enn sannsynlig at denne fusjonen må granskes grundig, sier van Miert, og begrunner dette med at fusjonen reiser en rekke viktige konkurransemessige spørsmål.

En godkjennelse til fusjon er allerede gitt etter svært rask saksbehandling, og det er Olivettis bud på Telecom Italia. Om dette kjøpet går i orden er derimot et helt annet spørsmål.

Deutsche Telekom/Telecom Italia vil etablere verdens nest største teleselskap etter omsetning og det desidert største målt i markedsverdi. Grunnstammen i selskapene er deres monopolsituasjon i hvert sitt hjemmemarked. Den tyske staten eier fremdeles 72 prosent av Deutsche Telekom, mens den italienske staten eier 3,4 prosent i Telecom Italia.

van Miert sier at fusjonen vil bli vurdert med bakgrunn i utviklingen i det internasjonale telemarkedet, som generelt sett går mot stadig større enheter. Han har også signalisert at selskapene vil måtte vurdere sine aktiva i Italia og Østerrike der det er stor grad av overlapping.

Til toppen