Teleglobe halverer staben, får konkursbeskyttelse

Det kriserammede canadiske teleselskapet Teleglobe, som også er representert i Norge, er satt under konkursbeskyttelse. Nå forsøker man å redde stumpene ved å gå tilbake til kjernevirksomheten og halvere antallet ansatte.

Reorganiseringen betyr trolig slutten for Teleglobes satsing i Europa og dermed også Norge.

digi.no har uten hell forsøkt å komme i kontakt med administrerende direktør Mette Håkonsen for en kommentar til nedbemanningen i Teleglobe. Håkonsen ble headhuntet fra toppsjefstillingen i Global One Norge til direktørjobben for canadiske Teleglobes Norges-satsing, som blant annet innebar å være en slags "operatørenes operatør" ved å tilby kapasitet til andre teleoperatører.

Les også:

Ifølge en melding som er lagt ut på Teleglobes canadiske hjemmesider, forsvinner 850 jobber i selskapet mens omtrent like mange (950) får fortsette inntil videre. Omlag 600 av dem vil bli sittende i Teleglobes hovedkvarter i Montreal. Presidenten i selskapet, Charles Childers, er blant dem som nå må forlate det ca. 50 år gamle selskapet.


Halvparten av jobbkuttene vil skje i USA og 15 prosent i Canada - de øvrige kuttene skjer i Europa og Asia. Jobbkuttene skjer på alle nivå i organisasjonen, men først og fremst innen hostingbiten, der selskapet nå trekker seg helt ut, samt i deler av datatransmisjonsvirksomheten der aktiviteten også reduseres betraktelig.

Nedleggelsen av hosting- og (store deler av) datatransmisjonsvirksomheten vil frigjøre betydelig kostnader som Teleglobe har knyttet opp i nybygget infrastruktur som hovedsakelig er benyttet til å støtte denne virksomheten.

Nå skal selskapet igjen fokusere på sin gamle kjernevirksomhet, det vil si tilby internasjonale bæretjenester for andre operatørers tale- og datatjenester. Av Teleglobes omsetning på 1,3 milliarder dollar i fjor, sto tale- og datatjenester for andre telecom-carriers for omtrent 750 millioner dollar.

Selskapet får drive videre takket være konkursbeskyttelsen man er tildelt av høyesteretten i Ontario. Tilsvarende rettsforhandlinger skal senere finne sted i USA og England.

Teleglobe har via BCE Inc. sikret seg en finansieringspakke på 100 millioner dollar som skal sørge for videre drift av kjernevirksomheten og forestående lønnsutbetalinger. I november 2000 betalte BCE 7,4 milliarder dollar for de 77 prosentene av Teleglobe som man fra før ikke eide. Siden den handelen ble gjort, har Teleglobes verdi stupt ned i avgrunnen. BCE må nå avskrive verdier for nærmere 8,5 milliarder dollar.

Til toppen