Teleklager til nytt departement

Fra 1. mars er Planleggings og samordningsdepartementet klageorgan for telekommunikasjonssaker som dreier seg om konkurranse mellom aktører.

Fra 1. mars er Planleggings og samordningsdepartementet klageorgan for telekommunikasjonssaker som dreier seg om konkurranse mellom aktører.

Vedtaket om den nye klageinnstansen kom i statsråd forige uke. Planleggings og samordningsdepartementet overtar klagebehandlingen som tidligere har skjedd hos Statens Teleforvaltning og Samferdselsdepartementet.

Endringen gjelder klager som har kommet etter 1. mars og klagesaker som ligger hos Statens Teleforvaltning og Samferdselsdepartementet som ikke er avgjort per 1. mars.

Men det blir fremdeles slik at det er Samferdselsdepartementet som skal være klageorgan i saker av telepolitisk og prinsipiell karakter og som ikke har noe med konkurransesituasjonen å gjøre.

Til toppen