Telekom-industrien stiller ut sin globale samvittighet

17 milliarder kroner koster den ukelange utstillingen Telecom 99 i Genève. Aktørene brukte åpningen til å framheve sin globale samvittighet og humanitære profil, til stor glede for FNs generalsekretær Kofi Annan.

17 milliarder kroner koster den ukelange utstillingen Telecom 99 i Genève. Aktørene brukte åpningen til å framheve sin globale samvittighet og humanitære profil, til stor glede for FNs generalsekretær Kofi Annan.

- I kroner og øre er arrangementet to og en halv gang så stor som Lillehammer-OL, og det uten at det skapes noen arena som kan brukes videre, sier Helge Dietrichsson som har ansvaret for standen til vårt hjemlige Telenor.

- Vår egen stand koster 16 millioner kroner. Vi mener det er vel anvendte penger. Det knytter oss nærmere våre partnere, og det markerer vår profil i en viktig internasjonal arena.

At EU ennå ikke har gitt Telia-fusjonen grønt lys, legger ingen demper på Telenors iver.
digi.no på Telecom '99

På det humanitære planet følger Telenor en etablert nordisk tradisjonen når selskapet legger an på Røde Kors. Ved et tidligere Telecom-arrangement i Genève donerte de nordiske televerk en sambandskontainer til det internasjonale Røde Kors. I år har Telenor invitert generalsekretær Sven Mollekleiv i Norges Røde Kors til å foredra om telekom og katastrofehjelp.

- Det dreier seg ikke bare om å sikre kontakt mellom redningsmannskapene i en krisesituasjonen, understreker Mollekleiv. - Da flyktningene fra Kosovo strømmet inn i Makedonia, oppdaget vi hvor effektivt det var å låne ut telefoner til flyktninger for å hjelpe til med familiegjenforeninger og fortelle slekt og venner at de var i live.

På den storslåtte åpningsseremonien tråkket alle æresgjestene i det samme sporet, blant dem FNs generalsekretær Kofi Annan, Sveits' president Ruth Dreifuss og Ericsson-sjef Kurt Hellström.

- Ved flyktningkatastrofen i Kosovo, og ved jordskjelvene i Tyrkia, Hellas og Taiwan, har den internasjonale telekomindustrien vært sitt ansvar bevisst og stilt både nettkapasitet og utstyr til rådighet for befolkningen og for redningsarbeidet, sa Hellström blant annet.

Hellström sa seg overbevist om at den internasjonale telekomindustrien deler en felles global sosial og humanitær
samvittighet, og at denne samvittigheten vil få et stadig sterkere uttrykk de kommende år.

Telecom 99 organiseres av Den internasjonale teleunionen (ITU). ITUs nye generalsekretær Yoshio Utsumi fortalte at innen telefoni, er det digitale skillet mellom fattig og rik redusert de siste fire årene. I 1995 viste ITUs utviklingsrapport at to tredeler av verdens befolkning aldri har hatt en telefonsamtale. Rapporten for 1999 viser at denne andelen er redusert til 50 prosent. Han sa at bestrebelser for å bedre infrastrukturen i fattige land er en sentral oppgave for ITU.

I forhold til moderne telekom, nærmere bestemt Internett, er ikke situasjonen like lys.

- Om tre dager passerer verdens befolkning seks milliarder mennesker. Fem milliarder av disse har ingen form for tilgang til Internett, understreket FNs generalsekretær Kofi Annan. - Telekom har med utdanning og helse å gjøre, ikke bare økonomisk vekst. I hver fjerde av verdens byer er det mindre enn én telefon per hundre innbyggere.

Annan mener at avpolitiseringen og dereguleringen av telekommarkedet innebærer at FN som paraply for en rekke organisasjoner engasjert i utviklingsarbeid, må finne nye samarbeidsformer med internasjonal industri og næringsliv. Han ønsker å trekke "big business" inn i FNs arbeid på en helt ny måte, og oppfordret spesielt til deltakelse i ITUs mange utviklingsprosjekter.

- Dere vil finne at de fattigste landene på sin måte også er viktige markeder med en rekke nye muligheter for dere å tjene penger.

Annan rette en spesiell takk til blant andre Cisco for nettstedet NetAid, og halte Cisco-sjef John Chambers opp på podiet for å la seg hylle av forsamlingen.

- Telekom-industrien er FNs naturlig alliert, avsluttet Annan. - Den vil spille en sentral rolle i den alliansen jeg har foreslått mellom De forente nasjoner og det globale næringslivet.

Til toppen