Telekom på scenen

På en stigende Oslo Børs er telekom-aksjene blant de heteste - dog av ulike grunner.

På en stigende Oslo Børs er telekom-aksjene blant de heteste - dog av ulike grunner.

Både Nera og NetCom har steget kraftig de siste ukene. Kursstigningen i NetCom er lett å henge på Vodafones oppkjøp av mobil-giganten AirTouch og en stadig mer sannsynlig fusjon mellom Telenor og Telia.

Som følge av førstnevnte fusjon har telekomaksjer generelt steget kraftig de siste par ukene. Rent bortsett fra den umiddelbare fokusen på potensiell fusjonsverdi har omstruktureringen av telekom-sektoren en annen interessant side ved seg. Etter som de store aktørene finner hverandre blir puslespillet stadig lettere å legge.

Om vi holder oss til Norge er både fusjonen mellom Vodafone og AirTouch, TeleDanmarks ekspansjonsplaner og en fusjon mellom Telenor og Telia klargjørende. Det blir færre ledige brikker i puslespillet, for å si det slik.

Vi har tidligere kommentert at dette ikke umiddelbart tilsier at NetCom blir noe umiddelbart oppkjøpsobjekt. Imidlertid ser markedet at om det skulle komme et oppkjøp vil det trolig skje med oppgjør i aksjer i et annet telekom-selskap. Det gir som vi tidligere har kommentert, økende fokus på den relative prising av NetCom i forhold til andre telekom-aksjer.

Markedet reagerer som vanlig på kombinasjonen av slike nyheter og rykter med å sende kursen på NetCom godt oppover. Oppgangen blir understøttet av en stadig mer sannsynlig fusjon mellom Telia og Telenor. Markedet mener øyensynlig at en slik fusjon vil begrense konkurransen i det norske markedet.

Kursutviklingen på Nera er ikke fult så enkel å forstå om en forholder seg til offentlig tilgjengelig informasjon. Den siste tidens uro i Latin-Amerika burde under normale forhold trekke ned for Nera. Nå ser det imidlertid ut som om en - begrunnet eller ubegrunnet - antagelse om at det skjer noe strukturelt med selskapet er kursdrivende. Før jul gikk det også rykter i markedet om at transmissjonsvirksomheten gikk stadig bedre.

Til toppen