Telekom-rådgiver: - For svak tele-konkurranse

- Ingen uttalte seg om forventningene til hva Telenor måtte avgi av markedsandeler i forkant av liberaliseringen. Men konkurransen er nok ikke så sterk som en kunne ønske seg med bakgrunn hvilke markedsandel selskapet sitter på i dag, sier den uavhengige telekområdgiveren Tore Aarønæs til digi.no.

- Ingen uttalte seg om forventningene til hva Telenor måtte avgi av markedsandeler i forkant av liberaliseringen. Men konkurransen er nok ikke så sterk som en kunne ønske seg med bakgrunn hvilke markedsandel selskapet sitter på i dag, sier den uavhengige telekområdgiveren Tore Aarønæs til digi.no.

Aarønæs kjenner telemarkedet godt etter å ha arbeidet med telerelaterte spørsmål i flere år, blant annet i Teleplan.

Hans egne analyser viser at de nye teleoperatørene sitter med vel fem prosent av markedet etter at konkurransen på utenlands taletelefoni har vart i ett år og annen telefoni noe lenger.

- Telia sitter med en majoritet av denne andelen, og om det skal fusjoneres inn i en ny norsk/svensk teleoperatør blir ikke konkurransen nevneverdig større, siden andelen til de nye operatørene da ikke blir mer enn to-tre prosent av markedet, sier han.

Aarønæs er ikke overbevist om at tilsynsorganene, Post- og teletilsynet og Konkurransetilsynet har noen formening om hva som skal til for å etablere en konkurranse på telemarkedet, men mener selv at en ikke har en virksom konkurranse før de nye operatørene sitter med en tredel av markedet.

Men han er av den klare oppfatning at innføring av nummerportabilitet, og spesielt fast forvalg, vil ha vesentlig betydning når det innføres 1. juni, og vil kunne bidra til å bedre konkurrasevilkårene i telemarkedet.

- Telenor sitter fremdeles i en sentral rolle i telemarkedet med mange tjenester som de nye operatørene er avhengige av, noe som bidrar sterkt til å påvirke betingelsene de nye teleoperatørene må jobbe under, sier Aarønæs.

Seksjonssjef i Konkurransetilsynet, Arve Kvåle sier til digi.no at tap av markedsandeler alene ikke vil gi noe bilde av hvordan konkurransen på telemarkedet fungerer. Derfor er det vanskelig å si om konkurransen er god nok selv om Telenor taper markedsandeler, eller om den hadde fungert bedre om tapene var større.

På direkte spørsmål om det er konkurranse på telemarkedet svarer derfor han "ja", mens han på spørsmålet om den fungerer godt nok på alle områder sier at han "ikke kan svare".

- En slik problemstilling må analyseres nøyere, noe som vil bli gjort i forbindelse med en fusjon mellom Telenor og Telia, sier Kvåle.

Til toppen