Telekonferanse med romstasjonen Mir

For å demonstrere muligheten for satellittoverførte videokonferanser, ble det torsdag ettermiddag arrangert en videokonferanse mellom ulike byer i Europa og romstasjonen Mir .

For å demonstrere muligheten for satellittoverførte videokonferanser, ble det torsdag ettermiddag arrangert en videokonferanse mellom ulike byer i Europa og romstasjonen Mir .

I forbindelse med Alcatels kommunikasjonsdager i Brussel i Belgia, ble det igår arrangert den første offentlige videokonferansen mellom Jorden og romstasjonen Mir. Konferansen ble beskuet av 1500 mennesker i Oslo, Antwerpen, Brussel, London og Moskva.

- Vi ville gjerne demonstrere hvilke muligheter som ligger i ISDN og satellitt overførte telekonferanser, sier informasjonsdirektør i Alcatel STK, Helge Qvigstad, til digi:tele. Han legger til at det i Oslo ble brukt 2 ISDN linjer på tilsammen 128 kb.

- Dette gir rimelig god billedkvalitet dersom kameraet ikke beveges for fort, sier Qvigstad. Han påpeker dessuten at dette gir muligheter for bedrifter som ønsker å spare inne reisekostnader.

- Videokonferanser er et godt alternativ til tradisjonelle konferanser. Teknologien er imidlertid fortsatt såpass dyr i innkjøp at kundene av dette produktet i startfasen vil være bedrifter. Forbrukermarkedet må dessverre vente, avslutter Qvigstad.

Til toppen