Telekundene blir stadig dyrere

Bare i år bruker telekomselskapene 70 milliarder kroner for å holde kundeavgangen på et lavest mulig nivå. De neste fem årene vil utgifter knyttet til kundelojalitetsprogrammer øke dobbelt så raskt som inntektene, viser en ny rapport.

Det er Insight Research som skriver i sin nye rapport "Carrier Customer Services and Operations Support Systems" at telekomselskapene må regne med at utgiftene til lojalitetsprogrammer vil øke med 13,6 prosent fram til 2002, eller til USD 19 milliarder fra dagens 10.

Det er den økende konkurransen i stadig mer liberaliserte telekommarkeder som øker illojaliteten til kundene som får stadig flere valgmuligheter der det blir stadig enklere å skifte teleleverandør.

I rapporten blir det trukket fram at konkurransen stadig flere steder er blitt så hard at lojalitetsprogrammene krever stadig oftere kontakt med kundene. Selskapene må vinne tilbake de kundene de taper og gjerne noen flere for ikke miste andeler i markedet.

Dette gjør det også mer lukrativt i markedet om en er en ettertraktet kunde, som ifølge rapporten betyr en privat storbruker eller en liten eller mellomstor bedrift, med et månedlig forbruk på mellom 2000 og 3000 kroner.

Ifølge toppsjefen i Insight, Robert Rosenberg, er problemet til telekomselskapene at kundene som oftest når destinasjonen gjennom roaming uansett hvor de er kunder.

Til toppen