BEDRIFTSTEKNOLOGI

Telelov bør bli infrastrukturlov

Tilgangen til teletjenestene er viktigere enn type infrastruktur, samtrafikken bør sikres, reguleringen av faste og mobile nett bør samordnes og Telenor bør slippe forbudet om å eie innholdsleverandører. Dette er noen av forslagene fra Konvergensutvalget, som fredag la fram sin rapport til Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll.

Frode Eriksen
18. juni 1999 - 14:31

- Telelovgivningen bør bli en lov for distribusjon av signaler, mens alle IKT-lovene på sikt bør samles til en lov. På lengre sikt bør alt regelverk som gjelder IKT-sektorene (informasjonsteknologi, kringkasting og tele) samles i én lov foreslår utvalget under ledelse av høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius.

Da utvalget la fram sin rapport fredag sa hun at utvalget hadde hatt problemer med å sette grenser for sin egen virksomhet, ettersom området som i utgangspunktet lå utenfor utvalgets arbeidsområde, måtte inkluderes.

Av de mer konkrete tiltakene som utvalget foreslår innenfor dagens telelovgivning er:

  • Målet om at hele befolkningen skal ha grunnlag til teletjenester står fast, men dette bør ikke knyttes til en spesifikk infrastruktur
  • Telesektorens komplekse karakter og innslagene av naturlige monopoler i distribusjonnettene gjør at det foreløpig er hensiktsmessig å videreføre et system med sektorspesifikk regulering.
  • Utvalget ser det som ønskelig med en mer enhetlig tilnærming i reguleringen av faste og mobile nettverk for telefoni
  • Utvalgets flertall foreslår å oppheve den særlige reguleringen av innholdet av teletorgtjenester, og at man i stedet baserer seg på straffelovens ordinære bestemmelser om ulovlige ytringer. Utvalgets mindretall anbefaler at bestemmelsene i teletorgforskriftene om innhold videreføres inntil videre, slik at det kan gjennomføres en evaluering av selvkontrollordningen før en tar endelig standpunkt.
  • Utvalget foreslår at Telenors pålegg om ikke å ha strategiske eierposisjoner i selskaper som driver med programvirksomhet oppheves.
  • Utvalget er delt i synet på at kabelnettene er pålagt plikt til å formidle allmennkringkasternes sendinger. En del av utvalget foreslår at de særlige regler om formidlingsplikt i kabelnett bør vurderes opphevet. Den andre delen av utvalget anbefaler at disse ordningene inntil videre opprettholdes, blant annet fordi det er betydelig usikkerhet knyttet til hvordan kapasiteten vil utvikle seg.
  • På lengre sikt, når all regulering av IKT-sektorene er samlet innenfor rammene av ett lovverk, vil det imidlertid være naturlig at ett departement har totalansvaret for disse sektorene. Utvalget mener at Statens Medieforvaltning og Post- og teletilsynet etterhvert må samles til én organisasjon.
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.