Telemedisinere krever bredbånd til alle

Norge ønsker å være et foregangsland på telemedisin, men det offentlige må trå til, mener ildsjelene.

Steinar Pedersen er medlem av Stoltenberg-regjeringens eNorge-forum som skal rådgi IT-ministeren om IT-behov i Norge. På onsdag ble det første møtet avholdt, der Pedersen snakket om telemedisinens utvikling i Norge.

Selv om Norge ligger langt fremme på telemedisin målt i verdenssammenheng, frykter Pedersen at vi kan sakke akterut på grunn av treg bredbåndsutvikling.

Det er ikke bare i grisgrendte strøk folk mangler bredbånd. I stor-Oslo er det fortsatt flere tusen husstander uten dekning. Bare i Asker og Bærum var det i fjor 7 811 husstander som ikke hadde tilgang til bredbånd.

– Bredbånd har ikke klart å ta inn over seg den nasjonale infrastrukturen. Det bør være like naturlig for norske borgere å få lagt inn bredbånd som strøm. Dette bør være en offentlig oppgave på lik linje med vei- og strømnettet, sier Pedersen til digi.no.

Han mener at bredbånd er en nødvendighet for alle borgere for å kunne utføre dagens samfunnsoppgaver som blant annet å betale regninger over nettbank og å levere selvangivelsen elektronisk.

Også på helsesiden bør en nordmann kunne ta hånd om sin egen helse med litt hjelp via nettjenester.

Men til dette kreves en satsning mot kommunal sektor, framholder Pedersen.

Utfordringen er å få alle kommunale helseinstitusjoner integrert i helsenettet, først og fremst på kommunale helse og sosialtjenester og pleie- og omsorgstjenester.

Det er kommunene som styrer pleie- og omsorgssektoren, og penger må tilføres kommunale prosjekter som kan knyttes til IT og helse, mener Pedersen.

For at dette skal lykkes bør den kommunale sektoren tilføres 25 millioner kroner i utviklingsmidler, det samme beløpet som i dag tilføres spesialhelsetjenesten, foreslår Pedersen.

Norge har likevel kommet langt i den digitale utviklingen. Det nasjonale helsenettet har vært operativt fra 1. oktober 2004 med samtlige sykehus fra helse Midt og helse Nord tilknyttet.

Norge har rundt 70 sykehus, 2 000 legekontorer og 4 000 allmennpraktiserende leger.

    Les også:

Alle allmennpraktiserende leger har i dag løsninger for elektroniske pasientjournaler som er helt unikt i verdenssammenheng.

Rundt 60 prosent av sykehusene har elektroniske pasientjournaler.

Bare i Finnmark sendes det i snitt 27 videokonferanser per dag.

De helseoppgaver som i dag utføres på nett sykehusene imellom, og som senteret for telemedisin har gode erfaringer med er:

Ultralyd på bredbånd, teledialyse med kontroll, fjernvisitt og undervisning, multimedia henvisning og epikriser, automatisk overføring av blodsukker målinger som overføres til SMS og egenkontroll av hjertepasienter.

Ifølge tidsskriftet for Den norske Lægeforening viser studier at dødeligheten reduseres med 30 prosent ved egenkontroll av hjertepasienter.

Til toppen