Telemuseum skal bli mediemuseum

Norsk Telemuseum ønsker å videreutvikle driften fra å være et samlingssted for telekommunikasjonshistorie til å bli et medie- og kommunikasjonsmuseum. Posten og NRK er allerede samtalepartnere.

- Det skal bli et museum som skal omhandle alle samfunnets organiserte informasjonsbærere og deres innhold og betydning; post, aviser, kringkasting og tele- og datakommunikasjon. Foreløpig er vi i samtaler med blant andre NRK og Posten," sier direktør for Norsk Telemuseum, Eli Hall, i en pressemelding.

Fra 1. januar 2002 er Norsk Telemuseum omgjort til stiftelse etter snart ti år som Telenors museum. Hovedutstillingen holder til på Norsk Teknisk Museum. Museet får nå en selvstendig status.

Hall vil ivareta det norske informasjonssamfunnet like godt som bondekulturen og industrisamfunnets historie har blitt tatt vare på i Norge.

Museet blir foreløpig finansiert av Telenor. I tillegg ønsker museet også å finne nye bidragsytere og få både private og offentlige aktører på banen.

Styret for stiftelsen Norsk Telemuseum består av leder Jon M. Hippe (konserndirektør i Telenor), Inger Brueland (ansattes representant), Cecilie Egeland (advokat i Telenor), Arild Hellgren (ressursdirektør i NRK), Geir Paulsrud (direktør for Norsk Vegmuseum) og Arve Solstad (tidligere redaktør i Dagbladet).

Til toppen