Telenettet til Danmark overlevde 2000-test

En Y2K-test av teleforbindelsen over Skagerrak fortalte Telenor-ingeniørene at det blir mulig å ringe mellom Norge og Danmark også etter 1. januar år 2000.

En Y2K-test av teleforbindelsen over Skagerrak fortalte Telenor-ingeniørene at det blir mulig å ringe mellom Norge og Danmark også etter 1. januar år 2000.

Gro Christiansen i Telenor Global Services sier til digi.no at denne testen er en av flere Telenor gjennomfører i forkant av år 2000 for å finne svakheter ved systemene som må fikses.

Prosjektet ble gjennomført av Telenor og Tele Danmark og innebar en test av forbindelsen mellom Norge og Danmark ved å simulere en overgang til år 2000. Tjenester som vanlig telefoni, ISDN og VPN (Virtual Private Network) ble testet uten at noe gikk galt.

Det hadde en heller ikke ventet. Christiansen sier at selve kablene er "dumme" og bare distribuerer signalene som dyttes inn fra begge ender. Derfor vil eventuelle problemer oppstå i sentralene på land.

For Telenor er det også viktig å sikre forbindelsen via Danmark, siden flere av de undersjøiske kablene fra Norge går til Danmark.

Testen ble gjennomført ved at en endret datoene for å simulere en annen tid, slik at en testet overgang mellom 08.09.1999 til 09.09.1999, fra 31.12.1999 til 01.01.2000, fra 28.02.2000 til 29.02.2000 og fra 29.02.2000 til 01.03.2000.

Testresultatene sendes til Den internasjonale teleunionen (ITU) som koordinerer et globalt arbeid med sikte på å finne svakheter i verdens telefonnett før år 2000, slik at operatørene kan informeres om hvilke områder som er trygge for problemer, og i hvilke land en kan vente seg problemer.

(Sjekk statusrapport for Y2K-arbeidet i ITUs medlemsland på ITUS nettsted. Lenke nedenfor eller oppe til høyre.)

Til toppen