Telenor: 2000 oppsagt siden 1993

2000 Telenoransatte har siden 1993 vært nødt til å se seg om etter annet arbeid, mens like mange er omplassert i andre virksomheter i konsernet.

Det het Telenor Nye Muligheter (TNM) og skulle hjelpe tusenvis av Telenor-ansatte til nytt arbeid i eller utenfor konsernet. Selskapet ble lagt ned 1. februar, ett år før planlagt.

4700 Telenoransatte har stiftet bekjentskap med bedriften siden starten. 2000 jobber ikke lenger i Telenor, 2000 er det funnet annet arbeid til i Telenor, mens resten har fått andre ordninger, som førtidspensjonering og ventelønn.

Telenor Omstilling har overtatt TNMs virksomhet sammen med de enkelte avdelingene i Telenor-konsernet.

Telenor hadde ved utgangen av 1996 19.221 medarbeidere, 741 flere enn året før. Størst økning er det på Telenor-ansatte utenfor landets grenser. 1424 av 18133 årsverk finnes utenfor landets grenser, som er en økning på 500 fra året før.

I 1996 har 508 medarbeidere benyttet seg av Telenor-konsernets tilbud om førtidspensjonering. Totalt har i underkant av 2000 medarbeidere gått av med førtidspensjon.

Til toppen