Telenor-aksjer til jul?

Telenor kan bli børsnotert fra mandag 4. desember. Det kan være et sjakktrekk i måneden vi bruker mer penger noen annen, om ikke annet så fordi det i desember bare trekkes halv skatt.

Dermed blir Telenor-aksjen markedsført i julemåneden i en PR-kampanje som tidligere er kostnadsberegnet til 140 millioner kroner.

Ifølge ITavisen.no legger Næringsdepartementet opp til at Telenor blir børsnotert mandag 4. desember, men datoen kan skyves på. Avisen siterer sentrale kilder rundt Telenor som opplyser at børsnotering planlegges i tiden 1. til 15. desember i år.

Det er Telenor som ivrer mest for 4. desember. Endelig dato vil bli bestemt av næringsministeren selv, opplyser ekspedisjonssjef Reier Søberg i Nærings- og handelsdepartementet, Avdeling for eierskap og administrasjon, til ITavisen.no.

Nærings- og handelsdepartementet fikk overført ansvaret for Telenor den 8. september, og fra da av har en arbeidet med børsintroduksjonen, basert på kompetansen fra Samferdselsdepartementet. Målet er fremdeles at delprivatiseringen av Telenor skal skje i løpet av året. Det planlegges å selge ut mellom 15 og 25 prosent av selskapet.

Verdien på Telenor anslås nå til ikke å overstige 150 milliarder kroner, etter å ha ligget på over 200 milliarder tidligere i år.

Da Telia ble børsnotert i juli, ble aksjen solgt for 85 kroner per stk. som verdsatte selskapet til 255 milliarder svenske kroner.Siden da har selskapers aksjeverdi falt sterkt, med vel 25 prosent. I formiddag ble selskapets aksje omsatt for rundt 63 kroner, som verdsetter selskapet til knappe 190 milliarder svenske kroner.

Til toppen