Telenor-allianse med Tata i India?

Samtaler på gang, hevder flere kilder.

Telenor-allianse med Tata i India?
Telenor samtaler med Tata om å slå deres nåværende driftsselskap Telewings sammen med Tata Teleservices. Et sammenslått selskap vil telle over 100 millioner abonnenter og ha lisenser i samtlige av Indias 22 telesoner eller sirkler. Bilde:

Uavhengig av hverandre melder både Reuters og Bloomberg at Telenor og Tata Teleservices fører samtaler om en mulig sammenslåing av sine mobilvirksomheter i India.

Reuters og Bloomberg viser begge til anonyme kilder. Både Telenor og Tata Teleservices har avvist å kommentere påstandene.

Tata Teleservices er Indias femte (Bloomberg) eller sjette (Reuters) største mobiloperatør, med 78,4 millioner abonnenter (ifølge Bloomberg). Det indiske markedet teller til sammen over 900 millioner mobilabonnenter, fordelt på 15 operatører. Tata Group er den største eieren i Tata Teleservices. Japanske NTT DoCoMo har en eierandel på 26 prosent. Blant andre eiere er det statlige investeringsselskapet Temasek i Singapore med 7 prosent, og en kjent indisk forretningsmann, C. Sivasankaran, har 8 prosent.

Samtalene ser foreløpig ut til å forutsette at NTT DoCoMo vil beholde en tilsvarende eierandel i en eventuell sammenslåing som de i dag har i Tata Teleservices. Det innebærer at et sammenslått selskap vil ha tre forholdsvis jevnbyrdige eiere: Tata, Telenor og NTT DoCoMo. I tillegg til Telenors nåværende partner i India, Lakshdeep Investments som eier 26 prosent av Telenors nåværende indiske driftsselskap, ha sitt å si.

Bloomberg påstår at en eventuell sammenslåing vil skape Indias fjerde største mobiloperatør, målt i antall abonnenter, etter Bharti Airtel, Vodafone India og Reliance Communications.

Med henvisning til det indiske teletilsynet oppgir Bloomberg at Telenor har 42,2 millioner abonnenter i India. Telenor selv oppgir å ha 29,1 millioner abonnenter ved utgangen av september (se artikkelen Økt lønnsomhet i Telenor om Telenors tall for tredje kvartal, datert 24. oktober; Reuters' tall på 34 millioner er fra slutten av andre kvartal).

Telenors motiv for en allianse med Tata er åpenbar. India er inndelt i 22 telesoner eller sirkler. Før lisensskandalen hadde Telenor lisenser i 13 sirkler. Etter auksjonen som ble avsluttet 14. november sitter de igjen med lisenser i 6 sirkler. Tata Teleservices, derimot, har lisenser i alle 22 sirkler. De deltok for øvrig ikke i auksjonen 11. til 13. november.

Hvorvidt et sammenslått selskap vil kunne overta mobillisensene til sine opphav, er imidlertid høyst usikkert.

Det indiske teletilsynet er i ferd med å lage nye regler for slike tilfeller. Det har vært antydet at utkastet går ut på å pålegge operatører som slår seg sammen å gi sine lisenser tilbake til staten. Statsråd for telekommunikasjon, Kapil Sibal, uttalte 1. november at de nye regler skal behandles i regjeringen. Han sa ingenting om når dette skulle skje.

Det er ganske klart at vilkårene for en eventuell sammenslåing vil måtte ta hensyn til den endelige utformingen av det nye regelverket.