Telenor-ansatte får tilbud om nytt aksjeprogram

I dagene fram til ettårsdagen for børsnoteringen av Telenor-aksjen, kan ansatte i selskapet benytte seg av et nytt aksjekjøpsprogram.

Styret i Telenor har vedtatt det nye aksjeprogrammet som er tilgjengelig for fast ansatte i hel- og deltidsstillinger i Telenor-konsernet og i datterselskap der Telenor eier mer enn 90 prosent av aksjene.

5500 ansatte er allerede aksjeeiere i Telenor.

Nå kan ansatte kjøpe aksjer for 7500 kroner med en skattefri kontantrabatt på 1500 kroner til gjennomsnittlig handelskurs for Telenor-aksjen de siste fem dagene fram til 3. desember.

4. desember er det som kjent ett år siden Telenor-aksjen ble notert på Oslo Børs og på Nasdaq. Siden da har aksjekursen falt med vel åtte kroner, ned fra 42 kroner ved lanseringstidspunktet. I år har høyeste kurs vært 45,50 kroner mens laveste har vært 26,60 kroner.

Ifølge Telenors internblad, Åpen Linje, får de Telenor-ansatte bare tilgang til aksjer ved hjelp av en elektronisk tegningsblankett.

Til toppen