Telenor-ansatte raser mot pensjonsregler

Telenor-styret har vedtatt nye pensjonsregler som kan bli en betydelig forverring, mener fagforeningen.

Telenor-styret har vedtatt nye pensjonsregler som kan bli en betydelig forverring, mener fagforeningen.

I regjeringens forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon legges det opp til at ordningen som opprettes på jobben din kan være enten ytelsesbasert eller innskuddsbasert. Bedriften kan selv velge.

Telenor-ansatte har i dag en såkalt ytelsesbasert ordning, som vil bli erstattet med en innskuddsbasert ordning etter vedtak fra Telenor-styret.

Dette har fått de tillitsvalgte i Telenors fagforeninger til å rase.

Den innskuddsbaserte ordningen medfører at konsernet setter av et fast beløp årlig til de ansattes pensjoner. Utfallet av pensjonens størrelse avgjøres av hvilken avkastning den enkelte får på pengene.

Med ytelsesbasert pensjonsordning må bedriften derimot garantere arbeidstagere en viss pensjon alle leveårene, uavhengig av avkastningen på pengene. En typisk ytelsebasert pensjonsordning er Statens pensjonskasses ordning, hvor det er bestemt at pensjonsutbetalingen skal tilsvare 70 prosent av den ansattes lønn ved slutt- tidspunktet.

Tillitsvalgte i Telenor frykter at en innskuddsbasert ordning vil flytte risikoen over fra bedriften til de ansatte.

Tiltaket om innskuddsbasert ordning gjelder først og fremst nyansatte fra nyttår.

Telenor vil i tillegg fra nyttår fjerne ektefellepensjonen som sikrer etterlatte en viss andel av pensjonen dersom ektefellen faller bort.

Denne skal erstattes med en forsikringsordning som gir utbetaling til etterlatte dersom arbeidstaker faller fra før pensjonsalder.

Telenor-styret foreslår også at Telenor kan spare penger ved at pensjonsinnskuddet til de ansatte blir redusert med 25 prosent.

Den største fagforeningen i Telenor, El & IT reagerer sterkt og mener vedtaket er et løftebrudd.

Pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor mener derimot at ordningen er mer tilpasset dagens samfunn. Blant annet vil ektefellepensjonen nå ikke bare gjelde ektefellen, men også samboere.

Ledelsen mener dessuten at en innskuddsbasert ordning kan være mer lønnsomt enn ytelsesbasert.

En innskuddsbasert ordning likner en del på en sparegris, hvor det ved hver lønning puttes et beløp på grisen. I løpet av tiden som går fram til du blir pensjonist, skal pengene fortrinnsvis yngle med for eksempel markedsrenter eller økte aksjeverdier, slik at du som pensjonist skal kunne ta ut summen av innskuddene og avkastningen på den akkumulerte kapitalen.

Til toppen