Telenor åpner IoT-lab i Trondheim

I dag, fredag 9. mars, åpner IoT ProtoLab sine dører for gründere, utviklere og studenter.

Konsernsjef Sigve Brekke er med på åpningen av IOT-senteret i Trondheim i dag, 9. mars.
Konsernsjef Sigve Brekke er med på åpningen av IOT-senteret i Trondheim i dag, 9. mars. (Foto: Håvard Fossen, Insidetelecom.no)

I dag, fredag 9. mars, åpner IoT ProtoLab sine dører for gründere, utviklere og studenter.

Telenor og Wireless Trondheim står bak det nye kraftsenteret som har som mål å øke innovasjon, ny nasjonal kompetansebygging og styrke konkurranseevnen blant norske entreprenører.

Telenor skriver i en pressemelding at de som ønsker å utvikle nye tjenester og produkter innen tingenes internett nå har tilgang til labben.

Brekke åpner labben

– For akkurat ett år siden lanserte vi Telenor-NTNU AI-Lab og det er en glede å nå åpne et nytt teknologisk kraftsenter i Trondheim. IoT ProtoLab skal være et eksperimentelt senter for forskning og innovasjon innen tingenes internett. IoT gjør at data om våre fysiske omgivelser blir tilgjengelig i stort monn, og det skaper fantastiske muligheter for forskning og utvikling innen kunstig intelligens. De to labene i Trondheim vil styrkes av hverandre, og er et bidrag til digital industribygging i Norge, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Ifølge pressemeldingen benytter den nye laben seg av et IoT-testmiljø som Wireless Trondheim har aktivert i hele byen og som er koblet opp til Telenors initiativ, Start IoT. Her får brukere tilgang til utstyr, utviklerportal og et eksperimentelt Low Power Wide Area (LPWA)-nett som muliggjør pilotering og utvikling av prototyper uten større kostnader.

Digital fremtid

Sentrene for tingenes internett og kunstig intelligens er etablert som del av Telenors satsing for å bidra til Norges digitale fremtid og stimulere til økt innovasjon og ny kompetanseutvikling. IoT ProtoLab ligger på Faktry, et nyetablert fellesskap for ambisiøse gründere som utvikler fysiske produkt på Sluppen i Trondheim. På laben skal et titalls startups jobbe med alt fra helsetjenester og droner til smarte byer. Smart Cylinders, Sevendof og Mode Sensors er tre av selskapene som benytter seg av det nye tilbudet.

– Formålet med IoT ProtoLab er å legge til rette for at studenter, gründere og etablert industri sammen skal kunne eksperimentere, teste og utvikle nye løsninger ved hjelp av neste generasjons IoT-teknologier, sier Thomas Ulleberg, daglig leder for Wireless Trondheim, som har den daglige driften av IoT ProtoLab.

IoT-tjenester utviklet på IoT Protolab vil generere store datasett som er av interesse for arbeidet ved Telenor-NTNU AI-Lab. I tillegg til å utveksle data, skal den nye laben gi muligheter for å dele erfaringer og samarbeide om nye og eksisterende prosjekter med Telenor-NTNU AI-Lab.

– Vi ser allerede at Telenor-NTNU AI-Lab løser viktige problemstillinger for samfunnet ved hjelp av maskinlæring. IoT Protolab vil sette ytterligere fart på kunnskapsproduksjonen gjennom å bidra med verdifulle data inn til AI-Laben. Den vil også øke antall innovasjoner som når ut til markedet gjennom å være en viktig samarbeidsarena hvor kunnskap møter entreprenørskap, sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

Artikkelen er levert av Inside Telecom

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)
Til toppen