Telenor avskrev 38.000 Zalto.com-kunder

Siden andre kvartal i år har Telenor Mobil sparket ut kunder på mobiltjenesten Zalto.com som har sagt de vil bruke tjenesten, men som ikke har registrert seg. - Det er riktig at vi har nedskrevet antall Zalto.com-kunder med 38.000, sier kommunikasjonsdirektør, Dag Vangsnes til digitoday.no.

Da Telenor presenterte kvartalstallene sine for tredje kvartal sist uke var kundetallene for Telenor Mobils GSM-kunder justert opp 12.000 for første kvartal, og ned 38.000 for andre kvartal, i forhold til den informasjonen Telenor oppgav da de respektive resultatene ble presentert i mai og august.

- Dette er riktig, bekrefter Dag Vangsnes.

Han sier selskapet gjorde en gjennomgang av abonnementstallene i Zalto.com i relasjon til kunderegistret til Telenor Mobil. Dette resulterte i at antall Zalto-com abonnenter ble redusert.

Zalto.com er en form for kontantkortjeneste som selges parallellt med RingKontant, men med egne betingelser og med noen få private eiere. Styreleder i selskapet Zalto Communications er nemlig tidligere mobilsjef i Telenor, Stig Herbern, som selv sitter med nesten 10 prosent av aksjene i selskapet.

Kort fortalt sier Vangsnes at dette dreier seg om kunder som sier de melder overgang til Zalto.com, men som ikke registrerer seg og derfor heller ikke tar i bruk medlemsskapet. Normalt venter Telenor Mobil 14 måneder med å kaste ut mobilkunder som ikke kjøper ny ringetid. Men for Zalto.com kunder gjelder en egen registrering for å aktivisere abonnementet. Når en ikke registrerer seg i løpet av tre måneder, blir en kastet ut av systemet. Med andre ord en form for churn. Dette dreier seg vanligvis om Telenor Mobil-kunder som melder overgang til Zalto.com, men som likevel fortsetter å ringe med Telenor Mobil.

Vangsnes sier at det fremdeles er mange brukere igjen i Zalto.com og at det på årsbasis er en betydelig vekst i kundebasen, men han vil ikke gå ut med nærmere antall Zalto.com-kunder, som så langt er inkludert i telenor Mobils generelle GSM-kundetall. Ved utgangen av tredje kvartal utgjorde dette 2.070.000 kunder.

Blant de som har reagert på at Telenor har endret sine historiske tall er mobilkonkurrent NetCom, der administrerende direktør Terje Christoffersen sier til digitoday.no at Telenor tidligere har sagt at selskapet ikke har hatt noe problem med avgang av kontantkortkunder.

- Jeg stiller meg litt uforstående til at Telenor endrer sine kundetall i ettertid. - Vi har selv merket en viss kontantkortkundeavgang, derfor har jeg vanskelig for å tro at dette ikke gjelder Telenor, spesielt fordi selskapet justerer sine kundetall i ettertid.

Christoffersen sier at det var blant de første kontantkortkundene som ble rekruttert at en fant de minstringende kundene som kom til på vinterstid 1999, noe som gav en større avgang året etter.

- Nå har vi en løpende oppdatering av kundebasen, sier han.

Til toppen