Telenor-avtale til 160 millioner

EDB Telesciences skal utvikle en ny løsning for ordebehandling i Telenor samt konsolidere fakturasystemene på fastlinjeområdet. EDB-sjef Asbjørn Eide sender en regning på nesten 160 millioner.

EDB Telesciences skal utvikle en ny løsning for ordebehandling i Telenor samt konsolidere fakturasystemene på fastlinjeområdet. EDB-sjef Asbjørn Eide sender en regning på nesten 160 millioner.

EDB Business Partners datterselskap EDB Telesciences har to avtaler med Telenor ASA. Avtalene omfatter utvikling av en ny løsning for ordebehandling i konsernet og konsolidering av konsernets fakturasystemer på fastlinjeområdet i Norge, ifølge en pressemelding.

Kontraktsverdiene er henholdsvis 127 MNOK og 30 MNOK. Noen delleveranser har allerede blitt sluttført og inntektsført og noen blir levert i løpet av annet kvartal 2003. Sluttleveransene er avtalt til andre kvartal 2004.

Telenor har i dag separate fakturasystemer i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Den ene avtalen omfatter konsolidering av disse systemene. Konsolideringen vil redusere kostnadene ved å forvalte, vedlikeholde og videreutvikle dagens systemer. Et konsolidert system gjør det også enklere å inkludere nye produktområder i systemet, samt å betjene nye markeder mer effektivt.

EDB Telesciences har tidligere utviklet to systemer for ordrebehandling i Telenor. Løsningene er siden videreutviklet og solgt under navnet Sterling Order Management System til andre internasjonale operatører. Løsningen erstatter dagen løsninger for fastnettet og består av to EDB Telesciences produkter, Sterling Order Manager og Sterling Product Manager. Telenor har som en del av avtalen opsjon på utvikling av neste generasjon av produktet, som også vil dekke mobilområdet.

- Ordebehandling er en kjerneprosess for teleoperatører hvor det erfaringsmessig er et betydelig potensial for kostnadseffektivisering. Da vi implementerte Sterling Order Manager og Sterling Product Manager hos en ledende europeisk operatør ble det målt effektivitetsforbedringer på over 40 prosent, sier konserndirektør Asbjørn Eide i EDB Business Partner.

EDB Telesciences har siden begynnelsen av 2003 arbeidet med og levert de første delleveransene i disse to prosjektene. Arbeidet har skjedd innenfor eksisterende rammeavtale med Telenor, og er inntekstført med omtrent en fjerdedel av samlet kontraktssum i første halvår.

Kontraktene innebærer ikke noen vesentlige endringer i forventet omsetning i forretningsområdet, og ligger innefor eksisterende rammeavtale med Telenor.

EDB Telesciences leverer konsulenttjenester og applikasjoner til teleoperatører i Norge og internasjonalt. Selskapet omsatte i 2002 for 646 millioner kroner.

Til toppen