Telenor avvikler NMT 900

Samferdselsminister Odd Einar Dørum har kortet ned Telenor Mobils konsesjonsperiode for NMT 900 til 31.desember i år 2001. Det betyr at NMT 900-nettet vil bli avviklet i løpet av tre år.

Samferdselsminister Odd Einar Dørum har kortet ned Telenor Mobils konsesjonsperiode for NMT 900 til 31.desember i år 2001. Det betyr at NMT 900-nettet vil bli avviklet i løpet av tre år.

Departementet har gjort som Telenor Mobil har bedt om, og redusert meldefristen for eventuell forlengelse av mobilnettene NMT 900 og NMT 450 fra fem til to år. Samtidig er altså konsesjonsperioden for NMT 900 kortet ned til 31.12.2001, opplyser Telenor Mobil i en pressemelding.

- Vi er enige i departementets vurdering om at det ikke vil være markedsmessig grunnlag for å drive NMT 900 ut konsesjonsperioden, sier administrerende direktør Stig M. Herbern i Telenor Mobil. Han ønsker å avvikle NMT 900 innen utgangen av 2001, og tilrettelegge gode tilbud for kundene slik at de kan gå over til GSM, slik han tidligere har signalisert overfor digi.no (se relatert artikkel i margen til høyre).

- GSM er et fullgodt alternativ til NMT 900, mener Herbern, som sier at GSM-nettet i store deler av landet har bedre dekning enn NMT 900. GSM-nettet har dessuten større kapasitet og tilbyr flere tjenester - som dataoverføring og tekstmeldinger.

Med Samferdselsdepartementets avgjørelse følger Norge den samme utviklingen som i Sverige, Nederland og Sveits hvor det også er besluttet å avvikle NMT 900-nettet i løpet av de nærmeste årene (se relaterte artikler i margen til høyre).

Den danske teleoperatøren Tele Danmark sier imidlertid at selskapet ikke har planer om å legge ned sitt mobilnettet basert på NMT 900. Svenske Telia ønsker på sin side å legge ned sitt NMT 900-mobilnett allerede ved utgangen av år 2000, og heller investere 200 millioner kroner på å bygge ut GSM-nettet slik at det får tilnærmingsvis like god dekning som dagens NMT-nett.

Tele Danmark mener at privatkunder som ikke har behov for tilleggstjenester som mobilsvar eller viderekobling vil NMT-nettene være billige alternativer, siden GSM og NMT har like god dekning i landet.

Nesten halvparten av Telias NMT 900-kunder har de siste to årene gått over til GSM. NMT står spesielt sterkt flere steder på landsbygda, noe som gjenspeiler stedenes sterkere NMT-dekning og dårligere GSM-dekning. Telia har 1,4 millioner GSM-kunder og i underkant av 400.000 NMT 900-kunder.

I Norge har NMT 900 siden 1995 hatt en tilbakegang i abonnementsmassen. Hittil i år har omlag 40.000 NMT 900-abonnenter gått over til GSM. Telenor Mobil har per tredje kvartal i år 184.000 abonnenter på NMT 900.

Beslutningen om å avvikle NMT 900-nettet påvirker imidlertid ikke NMT 450-nettet.

- Vi ser NMT 450 som et viktig bidrag til den nasjonale infrastrukturen, spesielt ut fra den geografiske dekningen nettet har i kyst- og fjellområdene, poengterer Herbern, som mener det i dag ikke finnes fullgode alternativer til NMT 450. Herbern forventer at det vil være behov for NMT 450 også utover konsesjonsperioden som løper til 2003.

Ifølge Telenor Mobils toppsjef vil de løsningene som kommer blant annet med lavbanesatellitt-systemer i kombinasjon med GSM, foreløpig ikke representere et kostnadsmessig alternativ.

Til toppen