Telenor avviser at det blir tellerskritt på ADSL

Telenors ADSL-kunder raser videre. Mer enn en tredel av kundene har nå underskrevet protesten mot selskapets planer om bruksbasert prising av ADSL. Men Telenor avviser at de vil innføre tellerskritt.

Telenors ADSL-kunder raser videre. Mer enn en tredel av kundene har nå underskrevet protesten mot selskapets planer om bruksbasert prising av ADSL. Men Telenor avviser at de vil innføre tellerskritt.

Antallet protester økte fra 4.000 sist torsdag til 16.800 tirsdag ved middagstider. Og i kommentarene fra "Brukere av ADSL i Norge" får Telenor massiv refs etter at avtroppende Telenor-sjef Tormod Hermansen signaliserte en "avskjedsgave" i form av høyere priser på bredbåndstilknytningen ADSL.

digi.no-nyhetene som satte igang ramaskriket:

Men Telenor føler seg langt på vei misforstått og vedgår at man står overfor et "kommunikativt problem".


-Det er trist at så mange reagerer. Men vi ser at kunder blir beroliget når de får høre hva dette virkelig dreier seg om, sier informasjonssjef Atle Lessum i Telenor Plus til NTB.

-Vi har foreløpig ikke bestemt noe som helst og har aldri brukt ordet tellerskitt, slik det er blitt framholdt i noen medier.Vi snakker derimot om en modell hvor man betaler etter bruk. Og en slik bruksbasert løsning kan gjøre ADSL billigere for de fleste brukerne, framholder Lessum.

Informasjonssjefen sier at en ny prismodell kan komme før sommeren, men at det uansett ikke er snakk om å gjøre noe med de bindende avtalene som allerede er inngått.

Telenors problem er at 25 prosent av ADSL-kundene bruker en enorm kapasitet på nettet. Enkelte laster ned opptil 300 gigabyte i måneden, mens gjennomsnittskunden laster ned rundt 9 gigabyte.

Telenor bestemte i vinter at ingen nye sentraler skal oppgraderes til ADSL før et stort antall abonnenter som sogner til samme sentral stiller seg i kø og krever utbygging.

Siden da har pågangen vært stor, og ADSL-utbyggingen vil derfor gå sin gang. Men den halvdelen av Norges befolkning som ikke er tilknyttet en ADSL-sentral, må enn så lenge se langt etter bredbånd og raskere Internett.

Telenor sendte tirsdag ettermiddag ut en pressemelding for å presisere at selskapet i utganspunktet ikke ønsker å innføre ensidig prising basert på bruk, men "vurderer å innføre nye ADSL-produkter i tillegg til de som allerede er i markedet."

- Med disse nye løsningene vil Telenors privatkunder få valgfrihet mellom fastprisprodukter med ubegrenset bruk, og produkter med pris knyttet til både abonnement og forbruk. Kundene skal selv kunne velge den løsningen som er mest lønnsom for seg. I bedriftsmarkedet blir dagens ordninger opprettholdt, heter det i pressemeldingen, som dermed bekrefter gårsdagens digi.no-artikkel Slik kan Telenors ADSL-priser bli.

- Vi i Telenor ser at enkelte kunder vegrer seg for å knytte seg opp til ADSL fordi de synes at det er for dyrt. Andre kunder har et svært høyt forbruk, og blir subsidiert av de kundene som har et lavt forbruk. Som offentliggjort under Telenors presentasjon av resultater for første kvartal 2002, vurderes det å differensiere prisene. Kunder med lavt forbruk vil kunne oppleve at prisene på ADSL går med, mens storforbrukerne må forvente å betale mer. Vi synes dette er en mer rettferdig prismodell, der forbrukerne selv vil kunne bestemme hvilket abonnement de skal gå inn på, sier Stig Eide Sivertsen, administrerende direktør i Telenor Plus.


- Det er viktig for Telenor å understerke at målet med denne vurderingen er å skape økt valgfrihet. Telenor Plus innfører ikke tellerskritt på ADSL. Velger kundene et abonnement med lav fastpris og bruksbasert prising medfører det at kunden betaler for faktisk bruk av kapasitet ved surfing og nedlasting og ikke for oppkoblet tid. Kunden kan dermed til en hver tid være oppkoblet mot Internett uten noen form for tellerskritt slik man kjenner det fra telefoniproduktet, sier Sivertsen og legger til at det heller ikke er aktuelt å endre betingelsene for kunder med avtale om bindingstid, noe Forbrukerombudet har antydet kan være ulovlig.

Til toppen