Telenor avviser fusjonssamtaler

TeliaSonera har lyst til å fusjonere med Telenor, men har ikke slått på tråden, forteller Dag Melgaard i Telenor.

TeliaSonera har lyst til å fusjonere med Telenor, men har ikke slått på tråden, forteller Dag Melgaard i Telenor.

Svenske Affärsvärlden skrev i dag at toppsjefen i svensk-finske Telia Sonera Anders Igel i det stille har arbeidet med nye planer om å kjøpe opp eller fusjonere med Telenor.

Det skjer fire år etter at fusjonen mellom Telenor og Telia gikk i vasken. Det skal imidlertid ikke ha vært noen kontakt mellom TeliaSonera og Telenor om å ta opp fusjonsspørsmålet på nytt.

- Vi er ikke kjent med noen henvendelser om dette fra TeliaSonera, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor til digi.no.

Han forteller at spørsmålet om fusjon med en annen nordisk aktør ikke har vært på dagsorden for Telenor.

- Vår nordiske strategi har siden fusjonskrakket i 1999 vært å stå på egne ben, og tilby gode løsninger for kundene våre i Norden gjennom egen organisasjon, sier han.

Telenor har de siste årene styrket sin posisjon i utlandet kraftig, og er i dag et av de største mobilselskapene i verden innen GSM, med nær 40 millioner mobilkunder i hel- og deleide selskaper. Verken TeliaSonera eller danske TDC er i nærheten av å ha prestert det samme utenlands.

Siden daværende Telia og finske Sonera fusjonerte, har aksjekursen i det sammenslåtte selskapet hatt en svak utvikling. Telenors aksjekurs derimot har nær doblet seg siden våren 2003.

Til toppen