Telenor avviser Ifpi-krav

Høster applaus for prinsippfasthet om The Pirate Bay.

Telenor avviser Ifpi-krav

Høster applaus for prinsippfasthet om The Pirate Bay.

Kravet fra platebransjens talerør, Ifpi, om at Telenor må sperre kundenes tilgang til torrentnettstedet The Pirate Bay, blir kontakt avvist av Telenor i dag. Samtidig høster Telenor applaus fra IKT-Norge for sin prinsippfasthet.

I et intervju gjengitt i Dagens Næringsliv i dag, sier Ifpi-direktør John Kennedy at platebransjen vil gå rettens vei dersom Telenor ikke føyer seg i kravet.

Men i en pressemelding nå i ettermiddag skriver Telenor at selskapet avviser kravet fordi selskapet mener det ikke finnes ikke juridisk grunnlag for å pålegge internettleverandører å kontrollere eller vurdere innholdet som brukerne laster ned.

Telenor presiserer samtidig at de tar avstand fra ulovlig piratkopiering og fildeling.

Kravet fra Ifpi ble fremsatt Simonsen Advokatfirma på vegne av Ifpi, Norsk Videogramforening og Norske Filmbyråers Forening i et brev datert fredag i forrige uke.

- Telenor mener at internettleverandører ikke har medvirkningsansvar for handlinger kundene utfører på Internett. Vi følger gjeldende lover og regler, og kan ikke se at det er juridisk grunnlag for at en internettleverandør skal ivareta digitale rettighetshaveres interesser og stenge ute enkeltnettsteder, sier Ragnar Kårhus, leder for Telenor Norge.

Telenor skriver at dersom en internettleverandør skal kontrollere og ta stilling til hva internettbrukerne kan og ikke kan laste ned, er like galt som at Posten skulle åpne og lese brev og avgjøre hvilke som skulle leveres.

- Telenor sympatiserer med rettighetshavere som får sitt innhold ulovlig distribuert, men vi mener at det blir galt å holde internettleverandørene ansvarlige for eventuelle ulovligheter begått på nettet av brukerne, sier Kårhus.

- Problemet er at forretningsmodellen for salg av digitalt innhold på mange måter er foreldet og ikke har tatt internetthverdagen inn over seg. Problemet ligger ikke hos internettleverandørene, men hos rettighetshaverne selv, skriver Telenor.

Selskapet mener det er rettighetshavernes oppgave å utvikle bærekraftige forretningsmodeller for innhold levert over Internett, og viser til eksempler på at dette er mulig, blant annet iTunes Store og Telenors egen musikkbutikk.

I tillegg nevner Telenor det enorme markedet for nedlasting av ringetoner og spill til mobiltelefoner som eksempler på at digitalt innhold blir betalt for når forretningsmodellen er riktig.

- Vår erfaring er at folk helst vil betale for lovlige varer også på nett, dersom pris og tilgjengelighet er god, og kvalitet og brukeropplevelse holder mål, sier Kårhus.

Telenor får ros for disse uttalelsene fra IKT-Norge, som støtter beslutningen om å stå imot kravene fra blant annet Ifpi.

I en pressemelding skriver IKT-Norge at dersom det forekommer ulovlige handlinger på Internett skal dette håndteres i tråd med rettsstatens prinsipper, ikke etter agendaen til en eller flere interessegrupper. Organisasjonen mener dette ikke er en sak som handler om å være for eller imot ulovlig fildeling, men en prinsippsak om hvem som bestemmer hvilke tjenester som er tilgjengelige på Internett.

- Dette er en meget viktig sak som handler om hvilke rolle de forskjellige aktørene har i samfunnet. Internettleverandører leverer tilgang til Internett, mens det må være politi og rettsvesen som skal håndtere påstander om lovbrudd, sier prosjektleder i IKT-Norge Torgeir Waterhouse, i pressemeldingen.

IKT-Norge understreker at organisasjonen støtter ettighetshaverne i at ulovlig fildeling må bekjempes, men mener at tiltakene som skal settes inn må være akseptable og rettet mot dem som faktisk begår ulovlighetene.

- Jeg føler meg helt trygg på at ingen i Norge ønsker internettleverandører skal opptre som redaktører, overvåkere og sensurorgan på Internett, sier Waterhouse.

- Internettleverandører skal ikke ha en rolle som håndtlanger for interessegrupper som ønsker å diktere hvilke tjenester som er tilgjengelig på nettet, eller hvordan internettbrukerne benytter seg av eller hvem de kommuniserer med på Internett.

IKT-Norge mener at alle bransjer som opplever teknologiskifter må tilpasse seg for å lykkes, og ikke minst har de store muligheter for å finne nye veier til kundene dersom de velger å bruke teknologien til sin fordel.

- Det har nå gått 10 år siden Napster gjorde ulovlig fildeling tilgjengelig for alle internetbrukere, og dessverre virker det som tunge aktører i platebransjen er mer opptatt av å legge ansvaret for egen unnfallenhet på tredjeparter fremfor å utnytte teknologien til beste for både artister og musikkjøpere, avslutter Waterhouse.

    Les også:

Til toppen