Telenor avviser innholdsaktørenes inntektskrav

De digitale innholdsaktørene føler de møter svært liten forståelse hos Telenor for å få på plass inntektsfordeling for mobilt Internett. Hvis ikke modellen til ny fordeling fra Telenor, som legges frem 15. mars, inneholder store overraskelser, kan det bli snaut med mobilt nettinnhold i tiden fremover.

16 innholdsleverandører samlet seg i januar bak en samtykkeerklæring som de nå har presentert for Telenor Mobil og NetCom.

Målet er å få en bedre fordeling (for innholdsleverandørene) av nettinntektene i forhold til mobiloperatørene. De vil skape incentiver for å utvikle nye tjenester for mobilt Internett.

Leder av utvalget, som har vært i dialog med Telenor Mobil og NetCom, administrerende direktør i Schibsted Telecom, Per Håkon Fasting, sier til digitoday.no at de gjerne skulle vært i forhandlinger nå, men at kommunikasjonen så langt kun har vært mer samtaler og diskusjon..

Det siste møtet var med Telenor Mobil og gikk på inntektsfordelingen på SMS-tjenester.

- Det er vel slik at vi var ganske skuffet etter møtet med Telenor som inntar sin sedvanlige monopolistiske holdling, sier Fasting.

- De avviser våre prinsipper og våre forslag til fordeling.

- Men det var vel ingen overraskelse?

- Det som er overraskelsen, er at de fortsatt ikke tok alvoret over seg når så mange innholdsproduserende selskaper på en seriøs måte forteller at inntektsfordelingen ikke er riktig.

Fasting sier denne holdningen vil kunne ende i manglende produksjon av tjenester fordi incentivordingene til innholdsprodusentene er fraværende. Dette går også ut over volumet mobilselskapene vil kunne distribuere.

- Vi gjør ikke dette for moro skyld, sier han.

Alt håp er imidlertid ikke ute. Telenor Mobil har varslet en ny inntektsfordeling den 15. mars.

- Det er fremdeles håp om at Telenor kommer med en bedre fordeling, sier Fasting.

Assisterende informasjonssjef i Telenor Mobil, Esben Tuman Johnsen, sier til digitoday.no at selskapets holdning er basert på at man har en åpen strategi, hvor selskapet innser at man ikke kan være best på alt.

- Vi vil knytte til oss de beste innholdsaktørene og gi gode betingelser til dem vi samarbeider med.

- Men det at innholdsaktørene nå samarbeider på denne måten, viser kanskje at betingelsene ikke er gode nok?

- Vi snakker jo med dem og etter det jeg har hørt, er vi i en god dialog og kommer sikkert frem til noe. Vi vil ha så bra leverandører som mulig og vil ha de beste hos oss.

- Er Telenor Mobil komfortable med å forholde dere hele gruppen kontra én og én?

- Vi forholder oss til gruppen både samlet og til én og én aktør. Jeg synser veldig nå, men tror det er i alles interesse at vi snakker med én og én. Men vi må også forholde oss til at de kommer til oss som gruppe.

Til toppen