Telenor avviser millionkrav fra konkurrenter

Tele 2 og Enitel krever millionerstatninger av Telenor, som en følge av det selskapene mener har vært trenering av fast forvalg fra Telenors side. Seniorrådgiver i Tele 2, Morten Neeb, sier selskapet vil ha erstattet de beløpene man ikke har kunnet fakturere når Telenor har brukt for lang tid på å overføre kunder til selskapet.

De to største utfordrerne til Telenor i privatmarkedet for fasttelefoni, Tele 2 Norge og Enitel har begge fremmet erstatningskrav overfor Telenor på tilsammen et tosiffret antall millioner kroner. Selskapene mener de har tapt omsetning ved at Telenor har vært alt for treg med å overføre kunder til de konkurrerende teleselskapene, og det er dette tapet selskapene vil ha dekket.

Seniorrådgiver i Tele 2 Norge, Ove Narvesen, sier til digi.no at selskapet krever at Telenor tilbakebetaler det selskapet har tatt for mye av Tele 2s kunder i forhold til de prisene Tele 2 opererer med.

- Vi mener Telenor Nett har trenert innleggelse av fast forvalgskunder til Tele 2. Vi vet ikke om dette er med overlegg eller dårlig planlegging, resultatet er uansett store forsinkelser i innlegging av kunder i våre nett.

- I perioder har forsinkelsene vært i 18-20 dager, mens enkelte har ventet i 6 måneder. Dette har Telenor tjent penger på. Vi kunne fakturert kundene om Telenor var raskere med å overføre kundene til oss. Vårt krav er basert på det kundene har betalt til Telenor minus den kostnaden Telenor har hatt på å overføre samtalene.

Neeb sier at noen av kundene har klaget til Telenor på dette forholdet, og de har fått refundert det de har betalt for mye til Telenor sammenlignet med Tele 2s priser.

- Saken er at Telenor har en plikt til å registrere kunder som ønsker å være Tele 2s forvalgskunder, mens vi har en rett på at kundene kan registreres i vårt system, sier Neeb.

Neeb vil ikke si hvor stort Tele 2s krav er på, men bekrefter at det er på et ensiffret millionbeløp.

Også Enitel krever Telenor for noen millioner i erstatning for treghet ved overføring av kunder til fast forvalg. Informasjonsdirektør Hanne Dirdahl, sier til digi.no at selskapet har sendt et krav til Telenor.

- Telenor avviser kravet vårt, og vi er nå inne i en prosess der vi vurderer hvordan vi skal behandle kravet videre. Vi søker erstattet det vi har tapt i inntekter, sier hun.

Dirdahl sier at overføring av kunder til fast forvalg nå fungerer etter intensjonen.

Viseadministrerende direktør i Telenor Nett, Stein Gustavsen, sier til digi.no at Telenor så langt har avvist alle krav fra andre operatører knyttet til fast forvalg. Han bekrefter imidlertid at selskapet i perioder ut over høsten i fjor hadde problemer knyttet til fast forvalg.

Gustavsen sier at kravene er avvist fordi det etter selskapets vurdering ikke eksisterer grunnlag for slike krav.

- I avtalene om dette står det oppgitt en gjennomsnittstid for innlegging av kunder. Men vi benekter ikke at vi i perioder har brukt mye tid, som dels skyldes oss og som dels skyldes andre aktører.

I dag bruker Telenor 1-2 dager på å overføre kunder til fast forvalg. - I avtalene våre står det at overføringen skal skje i løpet av fem dager, sier han.

Gustavsen sier at Telenors problemer i hovedsak består i at selskapets datasystemer ikke er tilpasser fast forvalg. Derfor fikk selskapet problemer når man mottok store kundegrupper som skulle over på fast forvalg. - Vi fikk ikke kvalitetssikret disse rutinene, fordi vi prioriterte å få systemene klare før mai i fjor da fast forvalg ble innført.

- Nå forbereder vi oss på fase to i fast forvalg som fra 1. november i år betyr at kundene skal kunne velge to faste forvalgsaktører, sier Gustavsen. - Telenor skal være bedre forberedt til det, sier han.

Til toppen