Telenor Bedrift må ut med 18 mill.

Partene i Comma-saken er blitt enige om et forlik som betyr at Telenor Bedrift AS betaler 18 millioner kroner til saksøkerne og Aksjonærforeningen ND 93. Forliket innebærer imidlertid ingen erkjennelse fra noen av partene om at deres syn på saken har vært feil.

Partene i Comma-saken er blitt enige om et forlik som betyr at Telenor Bedrift AS betaler 18 millioner kroner til saksøkerne og Aksjonærforeningen ND 93. Forliket innebærer imidlertid ingen erkjennelse fra noen av partene om at deres syn på saken har vært feil.

Til tross for forliket opprettholder altså partene sitt syn på fortolkningen av de aktuelle forkjøpsrettsbestemmelser og på spørsmålet om forkjøpsretten ble gyldig utøvet eller ikke.

Partene er enige om å ikke kommentere forliket utover hva som fremgår av en felles pressemelding som gikk ut om saken mandag kveld.

Ved siden av forliksbeløpet oppgis det i pressemeldingen at Aksjonærforeningen ND 93 frafaller enhver rett til å fremme ytterligere krav mot de saksøkte i tilknytning til saken. Aksjonærforeningen ble etablert for at tidligere aksjonærer i Norsk Data skulle kunne utøve en avtalt forkjøpsrett til aksjene i selskapet.

De 18 millionene fra Telenor Bedrift fordeles med fem millioner kroner til Aksjonærforeningen ND 93 og resten til saksøkerne. Søksmålet ble tatt ut i januar for to år siden, men saken var ikke berammet før i dag. Nå ble det i stedet forlik i 12. time.

Saksøkerne var Thor Alfheim, Tharald Brøvig, Mosvold Farsund v/Terje Mikaelsen, Mega Pacific v/Terje Mikaelsen og Ammoc Holding AS. De saksøkte var Den Norske Bank ASA, Fokus Bank ASA og Telenor Bedrift AS.

Utgangspunktet for saken er at Telenor Bedrift i mars 1995 inngikk en avtale om å kjøpe Comma Data Service (tidligere Norsk Data) fra DnB og Fokus Bank for 182 millioner kroner. Bankene overtok Comma som en følge av en akkordløsning i 1993 hvor de største kreditorene i Norsk Data fikk omgjort en del av sine krav til aksjer. De gamle aksjonærene måtte da nedskrive sine aksjer til null. De fikk imidlertid en forkjøpsrett til aksjene som kunne utøves innenfor nærmere bestemte rammer dersom bankene skulle selge Comma. Tvisten har gått ut på om forkjøpsretten har vært utøvet innenfor de definerte rammene eller ikke.

Til toppen