Telenor begynner å grave på Fornebu

Torsdag 17. juni starter terrengarbeidet som er første ledd i Telenors 40.000 kvadratmeter store underjordiske parkeringsanlegg på Fornebu.

Torsdag 17. juni starter terrengarbeidet som er første ledd i Telenors 40.000 kvadratmeter store underjordiske parkeringsanlegg på Fornebu.

Formannskapsmøtet i Bærum kommune onsdag 9. juni vedtok både reguleringsplanen for Telenors kontorbygg på Fornebu og utbyggingsavtalen som kommunen krever at alle grunneiere på Fornebu må inngå før de bygger ut.

- Vedtakene var enstemmige, og vi regner med at kommunestyret følger opp med tilsvarende vedtak i sitt møte onsdag 16. juni sier informasjonsrådgiver Trond Bentestuen i Telenor til digi.no.

På toppen av parkeringsanlegget kommer det som vil bli Nordens største kontorbygg, på 136.000 kvadratmeter. Til sammenlikning er ekspedisjonsbygget på Gardermoen 130.000 kvadratmeter.

- Innflyttingen her vil foregå kvartalsvis. De første kommer seinhøstes 2001. I 2002 skal 6000 ansatte i Telenor være samlet på en og samme adresse på Fornebu.

I dag er Telenor spredd på over 35 kontoradresser i Oslo.

Bentestuen understreker at Telenors nybygg på Fornebu må ses atskilt fra det framtidige IT-senteret. På den andre siden eier Telenor omlag 20 prosent av aksjene i Norsk Investorforums prosjekt IT Fornebu AS.

Telenors Fornebu-prosjekt går også uavhengig av det tomtesalget som Oslo kommune setter i gang med i disse dager.

- Vi har et aktivt forhold til Bærum kommune. Vi har kjøpt tomten av Statsbygg, og regner ikke med å anskaffe ytterligere arealer på Fornebu.

I et eventuelt trinn to har Telenor signalisert til Bærum kommune at det kan bli aktuelt å bygge boliger på noe av arealet. Kommunen og Telenor har også funnet hverandre i spørsmålet om parkeringsplasser, der Telenor har fått dispensasjon fra et statlig direktiv om å begrenset tallet på parkeringsplasser til en per 80 kvadratmeter kontorbygg, mot å bidra til å bedre kollektivtransporten til området.

Bare ett problem synes å gjenstå: Kommunen krever minst 100 meter mellom næringsbygg og sjøen, en grense som overskrides med 15 meter av en fløy på Telenors plan.

Til toppen