Telenor bekrefter FoU-nedbemanning

Teknologidirektør Berit Svendsen bekrefter nå fredagens NTB-melding om at Telenors FoU-avdeling skal slankes med 41 årsverk.

"Telenor Forskning og Utvikling er inne i en omstillingsprosess som følge av endringer i markedet og mindre kjøp av FoUs tjenester. Omstillingen medfører en overtallighet innen det forskningsfaglige arbeidet på 41 årsverk Medarbeiderne ble orientert mandag formiddag", opplyser Telenor i en pressemelding.

Les også:


Telenor har siden i vår vurdert selskapets fremtidige FoU-satsing, og konkluderer nå med at "et mer slagkraftig FoU kan oppnås med en mer hensiktsmessig organisering og et mindre omfang", heter det videre i meldingen.


- Telenor har i dag for høye kostnader i forhold til aktører det er naturlig å sammenlikne seg med i Norge og ikke minst internasjonalt, sier konserndirektør for teknologi Berit Svendsen.

Av de 41 berørte årsverkene i FoU er 30 stasjonert på Fornebu. De øvrige fordeler seg på FoU-enhetene i Tromsø, Trondheim og Agder. Alle berørte vil få tilbud om Telenors sluttpakke. De vil også få tilbud om profesjonell bistand for å finne alternativt arbeid i eller utenfor konsernet.

Hittil i år er vel 1500 årsverk definert som overtallige i Telenor i forbindelse med kostnads- og effektiviseringsprogrammet Delta 4.

Til toppen