Telenor ber om 3 mrd. kr

Bedriftsforsamlingen i Telenor gav i dag sin tilslutning til styrets ønske om at Samferdselsdepartementet bidrar med tre milliarder kroner i ny egenkapital til Telenor.

Bedriftsforsamlingen i Telenor gav i dag sin tilslutning til styrets ønske om at Samferdselsdepartementet bidrar med tre milliarder kroner i ny egenkapital til Telenor.

- Bakgrunnen for forslaget er at omfanget av interessante investeringer i utlandet viser seg å være vesentlig større enn antatt, sier konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen.

Telenor har i vår blitt invitert til å delta i to mobiltelefonprosjekter, et i Tyskland og et i Hellas, som begge vil kreve investeringer på nesten 4 milliarder kroner fra Telenors side.

Styret og bedriftsforsamlingen i Telenor forutsetter i sitt forslag for departementet at satsingsprogrammet i utlandet ikke skal gå på bekostning av investeringene i Norge. Det blir påpekt at investeringer av en slik størrelse ikke kan gjennomføres ved ren gjeldsfinansiering uten at konsernets soliditet blir svekket. Dette er bakgrunnen for ønsket om at staten skyter inn tre milliarder kroner som ny egenkapital ved kontantinnskudd og oppgjør i aksjer, og at beslutningen blir tatt i år.

Til toppen