Telenor best i Norden

Telenor har klart privatiseringen best av de nordiske telekomselskapene. Selskapet har også større potensial for internasjonal vekst enn danske TDC og svensk-finske TeliaSonera, sier den danske telekomanalytikeren John Strand til dn.no.

Noen år etter at de nordiske telekomselskapene ble privatisert og børsnotert, viser de ferske regnskapstallene for fjoråret at

Svensk-finske TeliaSonera har størst omsetning og dessuten høyest ebitda-margin. Det vil si at det svensk-finske konsernet satt igjen med høyest andel av omsetningen før ned- og avskrivninger, ifølge dn.no. Men John Strand bedømme det likevel slik at Telenor er det konsernet som har lykkes best med overgangen fra statlig monopol til konkurrerende aktør.

- Telenor har ivaretatt privatiseringen best. Telenor Mobile er en internasjonal operatør, med store muligheter til å vokse. TDC er en nasjonal operatør, med virksomhet i Danmark og Sveits, uten særlig vekstpotensial. TeliaSonera er en regional operatør som gjør det greitt, sier dansken til dn.no.

Strand driver konsulentselskapet Strand Consult og har flere større teleselskaper som kunder.

Til toppen