Telenor betaler 6.900 per mobilkunde

Telenors første mobilprosjekt utenfor Norge, ungarske Pannon, ender nå opp som en del av Telenor etter at selskapet torsdag kjøper vel 75 prosent av aksjene i selskapet for drøye åtte milliarder kroner.

Telenors første mobilprosjekt utenfor Norge, ungarske Pannon, ender nå opp som en del av Telenor etter at selskapet torsdag kjøper vel 75 prosent av aksjene i selskapet for drøye åtte milliarder kroner.

Det er Telenor Mobile Communications som på vegne av Telenor sørger for at det ungarske mobilselskapet med vel 1,6 millioner mobilkunder blir heleid av Telenor.

Telenor eide fra før vel 26 prosent av aksjene i selskapet og kjøper nå ut de tre andre eierne som er Tele Danmark, Sonera og KPN, som eier henholdsvis 6,6 prosent, 23 prosent og 44,7 prosent av aksjene i selskapet.

Oppkjøpet skjer i kontanter, noe som er gode nyheter for eierne i Sonera og KPN, selskap som sliter med høy gjeld.

Dermed betaler Telenor åtte milliarder kroner for vel 74 prosent av aksjene i selskapet, noe som setter verdien på Pannon til 10,8 milliarder kroner. Med Telenors egen børsverdi på 65 milliarder kroner, vil oppkjøpet bety at Pannon utgjør 16 prosent av verdien på Telenor.

Pannon har en gjeld på vel to milliarder kroner

Selskapet har økt kundemassen med 300.000 siden årsskiftet og sitter i dag med 1,56 millioner kunder og en markedsandel på vel 40 prosent. De første seks månedene i år fikk selskapet inntekter på 237 millioner euro og EBITDA-overskudd på 81,6 millioner euro.

Oppkjøpet må godkjennes av ungarske myndigheter.

Til toppen