BEDRIFTSTEKNOLOGI

Telenor blar opp 8 mill. i Song-forlik

Telenor blar opp 8 millioner kroner for å få Song til å slutte å gnage i retten om en avtale mellom Telenor Mobil og Telenor Bedrift som Oslo tingrett tidligere har sagt var OK.

12. sep. 2003 - 15:03

Song Networks AS og Telenor Mobil AS har omsider inngått forlik i saken vedrørende en markedsstøtteavtale mellom Telenor Mobil og Telenor Bedrift. Forliket innebærer at Telenor Mobil betaler Song Networks 8 millioner kroner som fullt og endelig oppgjør for det erstatningskrav Song har fremmet for årene 1999 og 2000.

Song Networks fremmet i tingretten et erstatningskrav, fastsatt etter rettens skjønn, relatert til markedsstøtteavtalen mellom Telenor Mobil og Telenor Bedrift. Det ble presentert ulike beregningsmåter som konkluderte med beløp på noen titalls millioner kroner. Ved Oslo tingretts dom av 25. mars 2003 ble Telenor Mobil frifunnet. Song Networks har anket saken inn for lagmannsretten.

"Rettssaken gjelder en periode relativt langt tilbake i tid, og en problemstilling som kun har historisk interesse. Partene har på denne bakgrunn, og av hensyn til ressurskrevende behandling i rettsapparatet valgt å løse saken i minnelighet. Forliket innebærer ingen erkjennelse av ansvar for Telenor Mobil", heter det i en felles pressemelding fra partene.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.