Telenor blir vinner i nødnett-kontrakt uansett

Milliardkontrakten for å bygge det digitale radionettet til blålysetatene er litt forsinket, men Telenor blir en stor vinner uansett.

Stortinget har bestemt at "blålysetatene" - politi, brannvesen og ambulanser. Hele Norge skal dermed i praksis dekkes av et helt nytt, lukket mobilnett.

"I løpet av våren" skulle det avgjøres hvem som fikk gigantkontrakten på hele 3,6 milliarder kroner.

Nå opplyser Prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartmentet at kontrakten vil bli utdelt i juni.

- Vi har brukt litt mer tid enn vi håpet på den første avklaringsrunden, det var et større arbeid enn forventet å få tilpasset tilbudene slik at de ble sammenlignbare, forklarer han.

Det står mellom to hoved-allianser:

1: Siemens med Motorola, BaneTele, Kongsberg DC, Zenitel og Frequentis.

2: EADS Secure Networks OY med Telenor, Eltel Networks, Thales og TConnect .

Stortinget har foreløpig bare bevilget 600 millioner kroner som er beregnet kostnad i første byggetrinn. Det omfatter 54 kommuner på Østlandet, og skal være ferdig i 2006/07. Men vinnere får også resten av kontrakten og nødnettet skal stå klart i 2009/10, forteller Lyngstøl.

Telenor er bare nevnt som partner i den ene alliansen, men vil uansett bli en stor vinner, medgir Lyngstøl på direkte spørsmål fra digi.no.

For det er bare to selskaper, Telenor og Netcom, som har landsdekkende nett med mobilmaster og fremføringslinjer. Og Netcom har ikke levert inn et tilbud. Lyngstøl forteller at departementet tidligere diskuterte med Netcom, men selskapet ble av for Lyngstøl ukjente årsaker ikke med i noen av tilbudene.

Dermed må vinneren av konkurransen uansett gå til Telenor for å få satt opp antennene til det nye nødnettet.

- Telenor har ikke søkt sammen med Siemens og BaneTele, men det er klart at BaneTele må leie både basestasjoner og trolig en del linjer fra Telenor skulle de vinne, forteller prosjektlederen.

Til toppen